Dette blir jurylederne til Gulltaggen 2017

Peder Mittet

Sammen med fotsoldat Kristian Lyse (Try), styreleder i INMA, Eirik Norman Hansen (Creuna), og daglig leder i INMA, Kenneth Eriksen, har jurygeneral Peder Mittet (Starcom) valgt ut jurylederne til Gulltaggen 2017.

Disse skal lede juryeringen av innsendte jobber til Gulltaggen 2017:

Peder Mittet Jurygeneral Starcom
Kristian Lyse Fotsoldat Try
Ann-Kristin Hansen Juryleder, Produkt eller tjeneste Bouvet
Lars Erik Jensen Juryleder, Best bruk av data Telenor
Jens Petter Aarhus Juryleder, Branded Technology* Anorak
Anders Holm Juryleder. Kampanjeside Try
Jørgen Winsnes Juryleder, Håndverk – design Good Morning
Simen Brekken Juryleder, Håndverk – produksjon* Unfold
Aina Lunde Juryleder, PR og fortjente medier DNB
Ingrid Lea Juryleder, Annonse McCann
Anders Aunbu Juryleder, Integrert Kampanje  Creuna
Silje Gabrielsen Juryleder, Mobil Making Waves
Thomas Askim Juryleder, Online Video SMFB
Bente Kristoffersen Juryleder, Sosiale Medier Trigger
Maria Aas-Eng Juryleder, Mediestrategi* RED
Mats-André Kristiansen Juryleder, Produkt eller tjeneste – Startup Kolonial.no
Janne Brenda Lysø Juryleder, Student POL
Eirik Norman Hansen Juryleder, Æresprisen Creuna

*Kategorien er ikke ferdig definert