Gulltaggen er utsatt inntil videre da styret dessverre må anbefale INMA avviklet på årets årsmøte. Svekket oppslutning og økonomi danner bakgrunnen for beslutningen. Les mer om det her

Styret jobber med å finne mulige arvtakere for Gulltaggen Awards, Performance-konferansen og Performance Awards, samt 8 Minutes of Digital Marketing. Forslag til løsninger vil legges frem for medlemmene på årsmøtet. Medlemmene oppfordres til å melde sin interesse for å bidra til å videreføre arrangementene.

Innsendte bidrag vil få refundert pengene innbetalt i forbindelse med påmeldte bidrag.
Vinnere som skal representere Norge i kategorien digital i den internasjonale konkurransen Young Lions Competitions vil fremdeles få dekket konkurranseplassen av INMA.

Om Gulltaggen Award
Young Lions Digital
Vinnere 2023
Shortlist 2023