Bli kjent med Anders Christensen

Anders Christensen er leder i Bekk Interactive, et tjenesteområdet i Bekk Consulting. Anders sitter med mer enn 10 års erfaring med utvikling av store og små digitale løsninger for flere av Norges sterkeste merkevarer. Nå jobber han innenfor fagdisipliner som prosjektledelse, strategi, konseptutvikling og interaksjonsdesign. Under Gulltaggen Awards 2012 er han juryleder for Beste salgsløsning, en spennende og komplisert kategori i følge han selv.

Navn: Anders Christensen
Stilling: Leder, Bekk Interactive
Firma: Bekk Consulting
Juryleder for Beste salgsløsning 2012

Beste salgsløsning
Om kategorien forteller Anders selv at det er mange, og motstridende dimensjoner som skal vurderes og balanseres i juryeringen; rendyrkede kommersielle mål som konvertering og effektivitet skal vurderes opp mot dimensjoner som brukeropplevelse og nærhet til merkevare. På den måten befinner kategorien seg på mange måter midt i mellom børs og katedral, og det kan være komplisert. Samtidig gjør det arbeidet spennende! Som juryleder håper han å se bidrag som klarer å balansere dimensjonene og utfordrer juryen til en vanskelig avgjørelse, samtidig er han spent på å se hvordan bidragene fordeler seg på de digitale plattformene.

Holde internasjonal standard
-For meg er bransjens deltakelse på Gulltaggen på sett og vis et uttrykk for interesse for faget og at man tar ansvar for utviklingen av digitale disipliner. Gulltaggen har løftet seg vesentlig de siste årene, og også i år holder det faglige programmet høy internasjonal standard. Det at bransjen er synlig på Gulltaggen er viktig for å vise at vi i Norge holder den samme internasjonale standarden, forteller Anders Christensen i vårt intervju. Videre fortsetter Anders – Gulltaggen er en viktig arena for å møte andre, både på byrå- og kundesiden, og dessuten en fin anledning til å gi ros og løfte fram miljøer, personer og arbeider som fortjener oppmerksomhet.

“Å heie på bra arbeid er viktig!”
-Utover et spennende faglig program og at bransjen får anledning til å feire egen innsats i 2011, håper jeg årets Gulltaggen klarer å løfte fram både små og store arbeider som inspirerer. Enten det er store løsninger med mindre detaljer som fortjener å bli løftet fram, eller små arbeider med store dimensjoner over seg. Dette håper jeg prisutdelingen bærer preg av. Å heie på bra arbeid er viktig! I tillegg til det håper jeg at Gulltaggen også klarer å kaste glans over kundene vi jobber for og som tør gå foran i utviklingen av interaktiv kommunikasjon.

 

Trend 2012: Samspill i møte med kunden
– Jeg tror fokuset på mobile løsninger i stor grad også kommer til å prege 2012. Norske virksomheter har på ingen måte hentet ut potensialet som ligger i å være ”i lomma” til sine målgrupper nær sagt 24 timer i døgnet. Til forskjell fra 2011 tror jeg 2012 i større grad vil gi oss konsepter og løsninger som går på tvers av ulike digitale flater og som utnytter de ulike flatenes egenskaper og bruksmønster. Med andre ord, samspill i hvordan man møter kunden på desktop, mobil, nettbrett, tv osv. Sånn sett tror jeg vi i 2012 tar viktige skritt mot ”One web”, både i et tjeneste- og teknologiperspektiv. Vi kommer til å tenke annerledes i hvordan vi designer tjenester fra bunnen av, og hvordan de utvikles. Jeg tipper dessuten at du kommer til å bli lei av å høre om ”responsive design” og ”touch på alle flater”!

 

Utfordring i ryggmargen
– De siste årene har vist oss at mer tilgjengelig teknologi og enklere tilgang til store datamengder flytter grensene for hva slags løsninger som er mulig å få til. Jeg tror derfor ikke at bransjens største utfordring i tiden framover primært kommer til å være å lage gode og kreative nok løsninger. Det ligger nok i ryggmargen. Jeg tror heller at utfordringene blir å lage de riktige løsningene. Det vil si, å lage riktige løsninger til riktige flater. Det som er en god tjeneste på nettbrettet er ikke nødvendigvis en god tjeneste på mobilen, og en god tjeneste i sofaen er ikke nødvendigvis en god tjeneste når du sitter på bussen.
I landskapet vi nå befinner oss er brukskontekst avgjørende. Hvor du befinner deg både fysisk og mentalt er avgjørende for hva du gjør og hva du ikke gjør. For virksomheter som kommuniserer med sine kunder i hele spekteret av digitale flater – med mobil, nettbrett, desktop, tv og telefonsystemer – er det en krevende virkelighet. Sømløse kundeopplevelser på tvers av dette krever absolutt sin virksomhet.

 

Påmelding
Her kan du melde på ditt bidrag. Husk at fristen er 12. mars.