Bli kjent med Anders Aakre

Møt mannen bak Fribi Anders Aakre, partner og kreativ leder i Jimmy Royal, og juryleder for Beste kundeprogram 2012 under Gulltaggen Awards. Om kategorien forteller Anders – Med introduksjonen av nisjecommunities og nye digitale kommunikasjonsflater som mobil og tablets bør denne kategorien strengt tatt ha alle forutsetninger til å blåse alle andre kategorier av banen. Jeg håper mange gode arbeider blir sendt inn og at vi klarer å fortelle bransje og kunder hvilke fantastiske muligheter som finnes her!

Navn: Anders Aakre
Stilling: Partner & kreativ leder
Firma: Jimmy Royal
Juryleder for kategori: Beste kundeprogram

Kort bio: Anders har over 10 års erfaring som innovatør og kreatør innenfor digital produkt- og tjenesteutvikling med fokus på løsninger som gir effekt og opplevd nytteverdi. Partner i Jimmy Royal og ansvarlig for konseptutviklingen av Fribi.

1. Hva er dine tanker rundt kategorien du skal være juryleder for?

Kategorien «Beste kundeprogram» var for bare fem år siden en kategori som var utrolig lite progressiv, men som i dag fremstår som utrolig innovativ og rik! Med introduksjonen av nisjecommunities og nye digitale kommunikasjonsflater som mobil og tablets bør denne kategorien strengt tatt ha alle forutsetninger til å blåse alle andre kategorier av banen. Jeg håper mange gode arbeider blir sendt inn og at vi klarer å fortelle bransje og kunder hvilke fantastiske muligheter som finnes her!

2. Hvorfor er det viktig for bransjen å være synlig på Gulltaggen?

Gulltaggen bør ta mål av seg til å være en arena hvor de som kjøper tjenestene vår bransje selger kan se hva som har vært gode valg og selv bli inspirert til å gjøre gode valg i tiden fremover. Internt i bransjen er Gulltaggen viktig fordi den gir en mulighet til å måle sine egnearbeider og tanker opp mot konkurrentenes arbeid og tanker.

3. Hvilke forventninger har du til årets Gulltaggen?

Jeg forventer at årets Gulltagg blir den viktigste, mest inspirerende og mest innovative samlingen arbeid og kompetanse som noen gang er gjennomført i Norge.

4. Hva er den viktigste trendutviklingen i 2012?

De viktigste trendene i 2012 er individualiseringen og personifisering av de ulike markedene og fragmenteringen av sosiale medier eller gjennombruddet for nisjesamfunn som Instagram, Path, Pinterest, AirBnB etc. Vi ser også klare tegn på at hyperkonsumet har nådd toppen og at selv oljetørste nordmenn setter håndverk, personlig relevans og kvalitet som viktigeidentitetsparametre fremfor konsum som identitetsskapende aktivitet i seg selv.

5. Hva er de største utfordringene for bransjen fremover?

Å klare å få gjennomslag for nyskapende idéer som kan gjøre en forskjell og som ikke baserer seg på erfaringer fra liknende aktiviteter. Bare slik kan ekte nybrottsarbeid gjennomføres som igjen driver bransjen fremover

 

MELD PÅ BIDRAG HER! Fristen er 12. mars