Deadline årets ærespriser er 11. april

Det er fortsatt mulig å sende inn nominasjoner til årets ærespriser: – Årets byrå, årets ærespris og årets markedsfører. Send inn nominasjon med begrunnelse for hvorfor nettopp din kandidat bør motta årets ærespris. Se informasjon om de tre kategoriene i artikkelen. Nominasjoner sendes skriftlig til hanne@inma.no innen 11. april.

ÅRETS ÆRESPRIS
Årets ærespris tildeles en person, en bedrift eller et miljø som har betydd mye for utviklingen av vår bransje. Fjorårets ærespris ble tildelt Børge Vike Sandengen for lang, tro og energisk tjeneste. Børge har både samlet og stått på for norsk interaktiv bransje i mange år, og gjort en jobb som har resultert i at nettet har blitt satt tydeligere på kartet både hos næringslivet og i kommunikasjonsbransjen gjennom en ukuelig tro på samarbeid og deling.

ÅRETS BYRÅ
Årets byrå er nytt av året og tildeles en bedrift som har utmerket seg, enten gjennom målrettet jobb over tid for å fremme det digitale som en naturlig del av en helhetlig og salgsutløsende kommunikasjon, eller som har klart å skape noe innovativt og banebrytende innen sin sjanger.

Det er lov å nominere sitt eget byrå!

ÅRETS MARKEDSFØRER
Årets markedsfører tildeles en bedrift som ser verdien av å bruke de digitale plattformene som en forsterker og katalysator til den kommunikasjonen de ønsker å nå frem med til forbrukeren.

Fjorårets vinner av Årets annonsør (nå årets markedsfører) blir omtalt som et lite stykke norsk digitalt eventyr – nemlig Freia. TV har tidligere vært hovedkanal for mange av Freias produkter – men 2011 ble  et vendepunkt ved at de la mer penger og ressurser, både i produksjon og mediaspending, på digitale plattformer enn på TV.

 

Se de påmeldte i de åpne kateogoriene til Gulltaggen Awards 2012 her

Sikre deg billett til årets Gulltaggen her