Dag 3, del 1

Dagen i dag startet med ingen ringere enn Sir Tim Berners-Lee. Dette er mannen som oppfant verdensveven, mens han ennå jobbet på Cern. Temaet for hans foredrag (som forøvrig foregikk uten powerpoint eller andre hjelpemidler) var www i fortid, nåtid og fremtid. Han snakket mye om hvordan han bygde opp verdensveven gjennom å velge ut grupper i samfunnet han visste hadde den tekniske forståelsen og interessen for å prøve det ut, før www ble delt videre. Han var spesielt opptatt av hvorfor det er viktig at internett alltid er oppdatert. Har noen et spørsmål, se først etter svaret på internett. Finner man det ikke der, skriv det på en side på nettet og del svaret derfra. Bernes-Lee la vekt på at det er viktig å dele erfaringer på internett, slik at vi alle kan lære av hverandre.

Etter verdensvevens far fulgte en av samfunnets ledende stemmer i forhold til hvordan internett- teknologien påvirker det økonomiske og sosiale liv. Han snakket til publikum om forskjellige temaer rundt hvordan sosiale medier påvirker mennesker. Sosiale medier endrer ikke mennesker, men de forsterker våre personlighetstrekk. Et annet tema han trakk frem i sitt foredrag, er at det er billigere å prøve og feile på internett enn i samfunnet ellers. I tillegg mener han at man lærer mer av å prøve enn å planlegge. Dette foredraget ble veldig positivt motatt av deltakerne på gulltaggen, og var det siste før lunsj.