Slik blir Gulltaggen 2.0

INMA ønsker å revitalisere Gulltaggen konkurransen, og kutter antall kategorier til benet på veien. – Ettersom faget vårt er i stadig endring, har Gulltaggen est ut med stadig nye kategorier. Ambisjonen med dette arbeidet har vært å lage kategorier som tåler tidens tann!, sier INMA styremedlem Paal Tarjei Aasheim, før han går på scenen for å avduke nye Gulltaggen 2.0.

Det er 8 Minutes of Digital Marketing som er arenaen for den store avdukningen. Det føltes på tide å gjøre en slik ekstrem oppussing nå, når Gulltaggen går inn i sitt femtende år.

– Vi har fokusert på to oppgaver: Hvordan gjøre Gulltaggen viktigere, og hvordan sikre at prisutdelingen blir spennende, sier Aasheim.

Faggruppen bak Gulltaggen 2.0 består av en bredt sammensatt gruppemeningsberettigede personer fra Dist, Dinamo, Hyper interaktiv, McCann, Try/Apt, INMA’s administrasjon og Finn.no.

Faggruppen

Kutter kategorier

Etter årets konkurranse besto Gulltaggen av hele 18 kategorier. Den var vokst seg større og større parallelt med utviklingen i den digitale bransjen, men kategoriene var blitt så spissede at antall bidrag i hver kategori ble begrenset.

Frem til i dag har Gulltaggen premiert de som er best til å utnytte ulike digitale virkemidler. Men digitalfaget er dynamisk og i konstant utvikling, og uansett hvor mange ulike virkemidler vi premierer, vil det alltid være noen som mangler.

– Nå har vi skiftet fokus, og valgt å kutte ganske brutalt i antall kategorier. Da står vi igjen med 9 kategorier, som rommer alle de tidligere kategoriene. Og det som bestemmer hvor en jobb hører hjemme, er målsetningen. Vi må spørre ”Hva var oppgaven?”. Gulltaggen er fortsatt en idékonkurranse, men nå har vi flyttet fokus fra håndverk til kreativ problemløsing, sier Aasheim.

NYE KATEGORIER

1.1  Information

Denne kategorien skal belønne arbeider som klarer å formidle kunnskap på en ny og effektiv måte, gjerne for å lære målgruppen noe de ikke visste fra før.

1.2  Attention

Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å tilrive seg ekstra stor oppmerksomhet, gjerne langt ut over det annonsøren har betalt for.

1.3  Reputation

Denne kategorien skal belønne arbeider som bygger sympati og preferanse for å gi avsenderen en tydelig posisjon, og gjerne styrke deres omdømme.

1.4  Activation

Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å utløse konkrete og verdifulle handlinger, gjerne (men ikke nødvendigvis) handling av varer.

1.5  Relation

Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å knytte sterke bånd og skape økt lojalitet, gjerne gjennom å invitere til dialog og engasjement.

SPESIALPRISER

2.0 Grand Prix

3.0 Nordisk studentarbeid

3.1 Årets Sølvtagg

3.0 Gulltaggens ærespris

Ny formålsparagraf

Gulltaggens formålsparagraf var lang, med mye gjentagelser og selvfølgeligheter. Den bar preg av å ha blitt vrikket og vridd på gjennom femten år, for stadig å skulle tilpasse seg den nye digitale virkeligheten. I tråd med det øvrige arbeidet med konkurransen, måtte også formålsparagrafen pusses opp. Kort og konkret lyder den i dag slik: 

«Gulltaggen skal inspirere bransjen til å lage digitale virkemidler som løser kommunikasjonsoppgaver på en innovativ måte – slik at de skaper resultater og stolthet, både i Norge og resten av verden. 

Tilbake til Gull, Sølv og Bronse

Noe av kritikken Gulltaggen mottok etter årets prisutdelig gikk på at det kun ble premiert Gull og Grand Prix. – Shortlist ble introdusert første gang, som et alternativ til sølv og bronse. Det ble ikke godt mottatt, og da det heller ikke ga den ønskede effekten, som ekstra spenning og mer publisitet i forkant av prisutdelingen, har vi valgt å gå bort fra offentliggjøring av shortlist, og tilbake til de tradisjonelle pallplassene, sier jurygeneral Dennis Tönnkvist.

Storjury

Nytt av året er også Storjuryen. Storjuryen vil bestå av jurygeneral, fotsoldat (påtroppende jurygeneral for 2014) samt alle jurylederne (kat. 1-5). Storjuyens oppgave blir å kvalitetssikre alle metallene, samt å nominere kandidater til æresprisen. I tillegg vil alle gull automatisk gå videre til en super-finale, hvor storjuryen kårer én Grand Prix-vinner.

– I mine øyne er en verdig Grand Prix-vinner det beste av det beste som ble lagd i fjor. Samtidig skal den vise hvor bransjen er på vei, og den skal skape misunnelse. En Grand Prix skal få folk til å tenke ”Shit, den skulle jeg ønske jeg hadde lagd!”, sier jurygeneral, Dennis Tönnkvist.

15 års jubileum

Neste år fyller Gulltaggen 15 år, og da er det også passende med en oppussing. – Vi synes det var et godt tidspunkt for å fornye konkurransen og forhåpentligvis gjøre den rustet for 15 nye år, sier prosjektleder i INMA, Heidi Johannessen.

– Arbeidet har vært omfattende og krevende, men ikke minst spennende. Nå håper vi at Gulltaggen 2.0 blir tatt godt i mot der ute.

, , , , , ,