Skal dere flere på Gulltaggen?

Det er ofte mange som drar sammen fra samme firma på Gulltaggen. For mange er Gulltaggen det ene fellesarrangementet hvor mange drar sammen, enten for faglig påfyll og inspirasjon eller for å se en spennende prisutdeling, eller begge deler.

Hvis dette er tilfellet, så er det ikke mange deltakere som skal til før det rent økonomisk lønner seg å bli medlem av INMA før man bestiller billettene. Det er kun INMA-medlemmer som får tilgang til “early bird billetter”, men også billetter til ordinære priser er vesentlig lavere enn for ikke-medlemmer.

EKSEMPEL:

5 deltakere som skal være med på alt (dag1+dag2+Awards) koster 5x 11.750 for ikke-medlemmer, totalt kr. 58.750,-

5 deltakere som er medlemmer av INMA og kjøper “early bird billetter” betaler 5x 6.990 = 34.950,-

Selskap som ikke er medlem, men som melder seg inn før de kjøper billetter vil måtte betale kr. 22.000 i medlemsavgift til INMA. For dem blir totalen (22.000 + 34.950) kroner 56.950, som er mindre enn om de ikke skulle bli medlemmer av INMA. Skal du sende enda flere medarbeidere på Gulltaggen så blir fordelene enda større.

Utover dette så tilbyr jo INMA mange flere muligheter enn rabatt på Gulltaggen…

Klikk her hvis du vil melde inn ditt selskap i INMA

, , , ,