Bli kjent med Lars Bjørge

LarsBjorge. Navn: Lars Bjørge
 Stilling: Head of Digital Strategy
 Firma: PHD China
 Juryleder for Kategori: REPUTATION

 

Hva er dine tanker rundt kategorien du skal være juryleder for?

Internett og digitale medier har endret dynamikken i både hvordan et omdømme kan bygges opp og hvordan et omdømme kan brytes ned. Samtidig er spillets regler i kontinuerlig endring. Et illustrerende eksempel fra ifjor var Kony 2012 kampanjen, hvor en usedvanlig vellykket Youtube video skaffet organisasjonen Invisible Children og Jason Russell verdens oppmerksomhet rundt saken de kjempet for, sannsynligvis med en intensitet de på forhånd ikke hadde forventet seg. Invisible Children måtte dele søkelyset med krigsherren Kony på grunn av spørsmål som ble stillet ved deres organisering og økonomi, og Russel fikk et nervøst sammenbrudd. Kampanjen må sies å ha virket. Idag vet vi alle hvem Joseph Kony er, og hvorfor han bør arresteres. Men samtidig har organisasjonen bak fått seg et kraftig skudd for baugen omdømmemessig.

Caset illustrerer at tydelig, god kommunikasjon virker – nå potensielt sett mer virkningsfult enn noen gang tidligere – men også at medfølgende søkelys kan være nådesløst. Hvordan bedrifter jobber med å engasjere for å bygge sympati og preferanse, kombinert med systemer og strategier for å møte ventede eller uventede konsekvenser og hendelser, ligger for meg som sentrale utfordringer i digital omdømmebygging. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med hvordan bedrifter i Norge håndterer dette anno 2013.

Hvorfor er det viktig for bransjen å være synlig på Gulltaggen?

Bransjen vår har gått fra å være ganske liten, til å være veldig, veldig stor. Så stor at man kan stille spørsmålet om det faktisk fremdeles er en bransje som kan kalles for “Internett bransjen”. Jeg tror kanskje ikke det, det er snarere et kobbel av tilstøtende bransjer som alle deler en felles tro; at digital kommunikasjon er en kraft for fremtiden som fremdeles krever kreativitet, kunnskap, kløkt, innovasjon og driv for å nå sitt fulle potensial. Forståelsen av at “alt er ikke gjort” samt å være nysgjerrig på hva som skuler seg rundt neste sving er gode grunner til deltakelse, enten man jobber med mediaplanlegging, reklame, brukeropplevelse, sosial, mobil, video, utvikling, søk eller analyse.

Hvilke forventninger har du til årets Gulltaggen?

Å bli uventet inspirert av minst en foredragsholder. Å bli litt skuffet av minst en annen. Samt å ha gode samtaler med bransjekolleger jeg treffer alt for sjelden, spesielt nå som jeg bor i utlandet.

Hva er den viktigste trendutviklingen i 2013?

Jeg er mindre opptatt av nye trender i 2013, enn jeg er av å etablere praksis av gamle trender. Fra mitt perspektiv kommer 2013 til å handle om å bygge reelle, langsiktige programmer innen mobil, etablere RTB som et fundament i våre kunders marketingprogrammer samt fortsette å bygge store innholdsprosjekter som går på tvers av TV, video, mobil og sosial. Det blir et spennende år.

Hva er de største utfordringene for bransjen fremover?

Hvordan håndtere stadig større spesialisering uten å falle i en “optimaliseringsfelle”. Vi må passe på å bygge digitale allroundere med strategisk kompetanse i samme hastighet som vi splitter opp i stadig smartere spesialist miljøer.

Kort om Lars Bjørge

Lars Bjørge er Head of digital strategy i PHD China, hvor han leder et team på 100 digitale spesialister innenfor fagdisiplinene medieplanning, måling og analyse, mobil, sosiale medier, søk og innhold. Han har hovedansvar for Unilevers digitale satsning i Kina, samt overser satsningene til HP, Siemens, Sony (mobil), Porsche, Amore Pacific og Standard Charter Bank. Før Lars utvandret til Kina i 2009 jobbet han ti år som rådgiver og leder i byråene Tribal DDB, Proximity BBDO og Oslo Nettdesign. Lars er utdannet i Australia, med dobbel bachelor i international business og asia studier.

Følg Lars Bjørge på Twitter

 

 

, , ,