Bli kjent med Mats André Kristiansen

Mats-Andre2 Navn: Mats André Kristiansen
 Stilling: Partner og kreativt ansvarlig
 Firma: Lemonade AS
 Juryleder for kategori: RELATION

 

Hva er dine tanker rundt kategorien du skal være juryleder for?

I den jungelen av merkevarer og kommunikasjonskanaler vi befinner oss i, blir det stadig viktigere å bygge en lojal kundebase. Dette er nok en kategori som jeg er redd mange misforstår som «sosiale medier-kategorien», men som heller bør handle om merkevarer som på nyskapende og engasjerende vis klarer å opprettholde dialog og kontakt med kundene sine, og derigjennom gjøre «casual visitors» til «lojale fans». Det er ikke bare bare å opprettholde entusiasme hos kundene sine i 2013.

Hvorfor er det viktig for bransjen å være synlig på Gulltaggen?

Gulltaggen er Norges viktigste digitale festival. Et sted for faglig påfyll og inspirasjon, en møteplass og en konkurranse det har blitt svært viktig å hevde seg i.

Hvilke forventninger har du til årets Gulltaggen?

Jeg har store forventninger til fagdagene, som alltid — og gleder meg over endringene i konkurransedelen av Gulltaggen. Det er en spennende endring og jeg gleder meg til å se resultatet under jurydagene.

Hva er den viktigste trendutviklingen i 2013?

Det morsomste med de digitale mediene er jo at nye aktører kommer over natta og kan forandre veldig mye, veldig fort. Det vil vi se mer av. Det er de organisasjonene som rigger seg til for denne virkeligheten, og som i tillegg klarer å fornye seg hyppig, som vil lykkes. I bransjen håper jeg trenden blir at vi stadig får en større rolle i å tenke helhetlig og langsiktig for kundene våre. Vi har for eksempel bare så vidt begynt å skrape på overflaten av digital forretningsutvikling.

Hva er de største utfordringene for bransjen fremover?

Det blir stadig vanskeligere å holde på kundens oppmerksomheten for de bedriftene som ikke klarer å skape ekte engasjement, eller bryr seg nok om det de holder på med. Den beste markedsføringen i det digitale er et skikkelig godt produkt. Derfor er jeg veldig spent på hva som kommer inn i kategorien min, for jeg tror og håper at vi kommer til å se de beste og mest fremtidsrettede eksemplene der.

 

Følg Mats André Kristiansen på Twitter

, , , , ,