Bli kjent med Christian Westerberg Thoresen

christianwtNavn: Christian Westerberg Thoresen
Stilling: Seniorrådgiver/Digital planner
Firma: Dinamo
ÅRETS FOTSOLDAT

 

Hva ser du frem til som Jurygeneral av Gulltaggen 2014? 

For det første synes jeg det er en stor ære å få ta over stafettpinnen og bidra til at Gulltaggen-konkurransen lever videre inn i sitt 15-års jubileum. Jeg har i 2012/2013 vært med i arbeidsgruppen som har revitalisert konkurransen, og vi har jo som kjent endret kategoriene og konkurransen ganske radikalt. Fokuset har nå blitt flyttet fra håndverk og kanaler, mot kreativ problemløsning. Med andre ord spør vi i større grad om “Hva er oppgaven?”. Jeg synes (åpenbart) at dette er riktig vei å gå, og det blir veldig spennende å implementere, følge med på og justere denne nye kursen videre fremover. Og det blir garantert noen inspirerende og krevende diskusjoner i den nye storjuryen som blant annet kårer Grand Prix!

Hvorfor er det viktig for bransjen å være synlig på Gulltaggen?

Gulltaggen er med sin 15 år lange historie og i kraft av sin størrelse den viktigste arenaen i Norden for å løfte frem de beste jobbene og inspirere både oss selv og kundene våre. Punktum. Arrangementet og konkurransen kan på mange måter sette standarden for en faglig debatt rundt effektiv og kreativ digital kommunikasjon, og jeg tror det er veldig nyttig å sammen søke etter felles utgangspunkt for hvor lista bør ligge, og hva vi skal strekke oss mot i tiden fremover.

Hvilke forventninger har du til årets Gulltaggen?

I dag involverer god kommunikasjon som regel et vidtrekkende og omfattende økosystem av forskjellige virkemidler og spisskompetanser. Vår jobb er å navigere og prioritere kundens reise gjennom dette, og da er det veldig nyttig og viktig å se på både hva som er best akkurat nå, og hvor vi tror veien går videre. Jeg regner også med å bli inspirert av både jobber og foredragsholdere, at jeg får diskutert med folk som kan masse jeg ikke kan, og at jeg kanskje til og med endrer mening om noe jeg trodde var opplest og vedtatt.

Hva er den viktigste trendutviklingen i 2013?

Mobile flater kommer man ikke rundt. Utviklingen og adapteringen går enda raskere enn man optimistisk har antatt, og i noen tilfeller ser vi økninger på tre-siffret nivå, som jo nesten er uhørt. Med dette kommer alt fra vanlige mobiltilpassede annonser til mobilsentriske konsepter til å fortsette å bli en større del av det vi som byråer må levere på. Dette kommer til å sette press på alle kompetanseområdene i bransjen for å levere smartere, bedre og raskere på disse flatene.

Det er for så vidt heller ikke noe nytt, men jeg tror responsive løsninger vil fortsette å bre om seg. Å bygge responsivt og/eller tilpasset kan ofte være en elegant måte å angripe det store havet av mulige formater og modus som kundene nå møter merkevarene på.

Jeg håper å se flere implementere integrerte konsepter og løsninger som spiller sammen på kryss og tvers av digitale og “tradisjonelle” flater, og virkelig tar i bruk de unike egenskapene som hver enkelt flate og forskjellige bruksmønster innebærer. Dette er fortsatt ikke enkelt å få til, ofte relativt kostbart og komplisert, og det krever en del endringer i tradisjonelle strukturer som sitter litt inne både hos byråer og kunder.

Dinamo bygger nå kompetanse innenfor “produkt- og tjenestedesign” med Dinamo Services, et område jeg synes er veldig spennende. Evnen til å se utover en enkeltstående kampanje eller slagord, og å gå dypere inn i forretningslogikk og møtene mellom kunde og merkevare tror jeg blir en viktig del av den kompetansemiksen fremtiden vil kreve av oss. Enkelt sagt tror jeg vi er kommer til å fortsette å bevege oss fra “løfte” og nærmere mot “bevis”, og det er et enormt rom med spennende muligheter som her åpner seg.

Det er som kjent ikke en picnic å sette fingeren på akkurat når et paradigmeskifte faktisk inntrer, men “Big Data” som et samlebegrep synes jeg er utrolig spennende. Generellt styrkes mulighetene våre til å skaffe sanntidsinnsikt sammen med mer detaljert og omfattende data på nesten alle områder. Dette vil forhåpentlig gjøre oss litt smartere og mye mer relevante i det vi gjør.

Svært spennende og morsomme tider, med andre ord!

Hva er de største utfordringene for bransjen fremover?

Den digitale virkeligheten stiller nå i stadig større grad krav til spesialisering for å levere på de behovene våre kunder har, og det krever igjen “agile” strukturer i vår bransje for å henge med. Hurtig og konstant endring kan i seg selv være krevende, og litt vondt. I tillegg tror jeg at vi ikke bare må spisse og spesialisere, men også bli flinkere til å jobbe bredt på strategisk og konseptuelt nivå for å fange opp mulighetene i alle disse spesialiserte områdene. “The Big Idea” tror jeg fortsatt vil stå sterkt, men denne må nå altså forvaltes med en stadig større og mer omfangsrik verktøykasse.

Kort om Christian Westerberg Thoresen:

Christian har bred erfaring innen digital kommunikasjon, utvikling og design, med over 13 års erfaring fra lederroller i bransjen. Han etablerte det digitale produksjonsbyrået Soulpolice, som i 2010 ble en integrert del av kommunikasjonshuset Dinamo. I Dinamo fungerer han som seniorrådgiver og digital planner.

Christian er årets fotsoldat i Gulltaggen, og dermed neste års Jurygeneral. Han har sittet som juryleder i Sølvtaggen og vært juryleder for diverse kategorier i Gulltaggen fra 2008-2012. I 2012 juryerte han også i den internasjonale Digital Grand jury i New York Festivals. Han har undervist ved Robert Meyers kunstakademi og holdt foredrag om interaktiv markedsføring i Norge og internasjonalt, samt skrevet fast om interaktive trender for Grafills nylig avdøde medlemsblad Snitt.

 

Følg Christian på Twitter

 

, , ,