Bli kjent med Helge Tennø

HelgeTennoe200.200Navn: Helge Tennø
Stilling: Digital Director / Business Designer
Firma: Dinmao
KONFERANSIER

 

Årets konferansier har vist et INMA – engasjement over flere år. Helge var Jurygeneral for Gulltaggen i 2011, Juryleder i 2008, 2009 og 2010 og jurymedlem i Gulltaggen siden 2005. I tillegg har han vært Juryleder for Sølvtaggen i to år, sist i 2010. Helge har også vunnet Gulltaggens Ærespris i 2010.

Helge skal lede Gulltaggen – deltakere gjennom konferansen over to dager, der han blant annet åpner for Q&A mellom hver taler.  Helge oppfordrer alle til å sende inn spørsmål på Twitter med hashtagg #QAGT13.

Hva er dine tanker rundt konferansier-rollen som du har i år?

Nei, hva kan jeg si. Jeg setter pris på å få mulighet til å hilse på og møte så mange flinke folk. Så håper jeg vi kan legge til rette for en konferanse hvor folk deltar og spør foredragsholderne når de nå får mulighet til det. Jeg syns at slike eventer burde være mye mer interaktive, og selv om det er vanskelig med så store forsamligner så håper jeg vi får til gode Q&A’s etter hvert foredrag.

Hvilke forventninger har du til årets Gulltaggen?

Jeg tror det blir bra. Liker veldig godt inndelingen og synliggjøringen av en creative tech. dag og en business dag, syns at Gulltaggen har fått til å synliggjøre to ulike, men veldig sentrale deler av hva som vil drive utviklingen vår fremover.

Hva er ditt beste Gulltaggen-minne?

Kevin Kelly, uten tvil. Det var rolig og bedagelig, men hans visjoner og forståelse for teknologi er helt avgjørende for å forstå hvor vi er og hva vi driver med akkurat nå.

Hvorfor er det viktig for bransjen å være synlig på Gulltaggen?

Det er viktig for bransjen at vi har Gullttaggen, og det er viktig for Gulltaggen å fortsette å pushe bransjen fremover. Foredragsholdere som ikke snakker flinkt om det som er, men om det som kommer er viktig. Bransjen trenger visjoner og ideer, om ikke blir vi bare bedre på det som solgte i fjor. Så både det og støtte opp om Gulltaggen, og være der visjonærene og de som flytter oss fremover er, er viktig.

Hva er den viktigste trendutviklingen i 2013?

Jeg slår et slag for personlig og relasjonsbyggende løsninger – at merkevarene engasjerer mer og tenker langsiktig i sine investeringer. Dvs. konsekvensen av mobil. At det er på mobil er ikke viktig i seg selv, men at vi ser og agerer på det som skjer når den type bruk og aktiviteter kommer i spill er det som er sentralt.

Hva er de største utfordringene for bransjen fremover?

At vi evner å ikke sovne på rot eller gamle suksesser. Vi er alltid på vei ett nytt sted. Det viktigste vi kan gjøre er å ikke slå oss til ro med noen suksesser. Som Knut Sverre, en tidligere kollega alltid sa til meg, en Federer-referanse om jeg ikke husker feil: Neste ball Helge, neste ball..!

Kort om Helge Tennø:

Helge har utfordret og utforsket virksomheters rolle og muligheter på nett siden 2000. Han liker ikke å snakke om teknologi som det som er inne i den svarte boksen, men løfter det opp til å handle om mennesker, samhandling og endringer eller forbedringer i hverdagslivet og arbeidshverdagen.

Han har lang erfaring fra en rekke kompetanseområder og -miljøer innen digital kommunikasjon. Han har besatt rollene som både kreativ- og strategisk leder, digital forretningsutvikler og planner, han er nå Digital Direktør i kommunikasjonshuset Dinamo.

Helge ble i 2010 tildelt årets hederspris av INMA, han har den eneste bloggen i Norge på listen over verdens beste markedsføringsblogger og er foredragsholder i inn- og utland. På nett har presentasjonene hans akkumulert over 1.000.000 visninger.

Helge trekker på bred erfaring fra både reklame-, IT- og designbransjen. Han har vært med å forme og hjelpe virksomheter og organisasjoner som Norsk Tipping, Innovasjon Norge, Ringnes, Jarlsberg, EDB ErgoGroup, Kraft Foods, NHO og DNB til å tenke nytt i møtene med kundene på nett.

 

Følg Helge Tennø på Twitter

Helge Tennøs blogg finner du her

Photo by Jarle Naustvik

, , , , , , ,