Juryleder Magnus Revang: INFORMATION

magnusrevang2Magnus Revang har jobbet med nett og mobil i 16 år i norsk byrå- og konsulentbransje. Han har nå tatt steget internasjonalt og er Research Director i Gartner Research som er verdens ledende selskap på teknologi-innsikt og -rådgivning. Her dekker han områdene brukeropplevelse, samt web-, mobil- og applikasjonsutvikling.

 

På Gulltaggen 2014 skal Magnus være juryleder i Information-kategorien, hvor det søkes å belønne arbeider som klarer å formidle kunnskap på en ny og effektiv måte, gjerne for å lære målgruppen noe de ikke visste fra før.

Følg Magnus Revang på Twitter

 Hva er dine tanker rundt kategorien du skal være juryleder for?

Informasjon handler om løsninger som evner å formidle kunnskap. Det er den kategorien hvor vi sannsynligvis kommer til å se det største spennet av løsninger. Fra veldig fokuserte kampanjer til store informasjonstunge nettsteder. Jeg håper at alle deler av bransjen, både reklame-, design-, kommunikasjonsbyrå og konsultentbransjen sender inn sine beste arbeider.

 Hvorfor er det en viktig kategori? Hva kommer du til å vektlegge i denne kategorien? Hva håper/ønsker du å se?

ALLE ønsker å formidle kunnskap om seg, sitt produkt, sine tjenester, sine fanesaker! For å nå gjennom til brukeren slik at brukeren sitter igjen med noe også han eller hun synes er verdifult trenger vi å belønne de som tenker nytt, tenker annerledes og leverer løsninger som formidler best. Jeg kommer til å vektlegge helhet – fra problemstillingen, idéen og konseptet frem til det ferdige produktet. Jeg håper vi kommer til å se løsninger som formidler informasjon i flere kanaler og enheter på nye og innovative måter.

 Hvilke forventninger har du til Gulltaggen 2014?

Jeg håper at Gulltaggen kan bli en arena for den utvidete kommunikasjonsbransjen. At det ikke iår bare blir gull til reklamekampanjer og at vinnerene i Gulltaggen ikke er de samme som vinnerene i Interaktiv kategorien til Gullblyanten.

Ellers håper jeg på mye spennende foredrag fra veldig gode foredragsholdere – og håper at de kan inspirere oss til å levere enda bedre jobber i årene som kommer.

 Hva er den viktigste trendutviklingen for 2014?

Den største trenden vil fortsette å være multikanal og multienhet. Informasjon og tjenester skal være i alle kanaler og på alle enheter, og brukeren skal sømløst kunne navigere mellom disse. Ellers er det en klar trend mot det å bruke tjenester som en form for markedsføring. Kanskje best kjent er NIKE+ som er en tjeneste som gjør produktene bedre og samtidig kommuniserer de riktige verdiene for merkevaren. Det blir spennende å se hvordan produkt- og tjenesteutvikling kan samarbeide enda tettere med markedsføring og skape konsepter hvor man ikke lenger kan se hvor markedsføringsbudsjettet stopper og produktutviklingsbudsjettet begynner.

Hva er den største utfordringen for bransjen fremover?

Bransjen må omstille seg til at man har mistet kontrollen på brukeren. Vi kan ikke lenger fortelle hva brukeren skal tenke eller gjøre. Sosiale Medier, Mobil, samt en eksplosjon i Informasjon gjør at vi må fasilitere, ikke diktere. For at merkevarer skal bli synlige i dagens marked handler det ikke lenger om å rope fra hustakene, men om å snakke med de riktige personene, på det riktige tidspunktet, på det riktige stedet.


Hvordan kan vi møte denne?

Ideer vil fortsatt være viktig, om ikke viktigere, men utførelsen vil forandre seg. Kommunikasjonsbransjen vil se flere teknologer, antropologer, service designere og psykologer i årene som kommer.

Hva kreves av oss?

Vi kommer til å se fremveksten av hva amerikanerene kaller T-shaped people. Fagpersoner som er dype på ett område, men også uhyre brede på hva de har kunnskap om. Det er disse personene som er istand til å lage de gode løsningene, og disse vi må rekruttere og omgi oss med. Fremtiden tilhører disse renessansemenneskene som er en del designer og en del ingeniør.

Meld på dine bidrag her!