Juryleder Petter Gulli: RELATION

pettergulliPetter Gulli er er kreativ planner og tekstforfatter i DDB Oslo. Han har jobber 25 år i norske og utenlandske byråer som tekstforfatter og kreativ leder – blant annet 3,5 år i Bates Singapore med ansvar for Heineken og Nokia i Asia. Han har ofte sterke meninger og liker å snakke høyt om dem, noe som blant annet førte til at han ble kåret til beste foredragsholder under INMAs 8 Minutes of Digital Marketing i 2013.

På Gulltaggen 2014 skal Petter Gulli være juryleder i Relation – en kategori som skal belønne arbeider som evner å knytte sterke bånd og skape økt lojalitet, gjerne gjennom å invitere til dialog og engasjement.

Følg Petter på Twitter

Hva er dine tanker rundt kategorien du skal være juryleder for?

Jeg håper vi som jury klarer å skille mellom jobber som bare skraper på overflaten og egentlig bare er en fiks idé, og jobber som faktisk skaper ekte og økt lojalitet. I skjæringspunktet mellom innsikt, kreativitet og teknologi finnes det nå fantastiske muligheter for norske bedrifter og byråer. Ikke bare til å skape fantastisk kommunikasjon, men også programmer og tjenester som knytter kundene langt tettere til merkevaren enn både tradisjonell reklame og tradisjonell 1:1 kommunikasjon har gjort tidligere.

Det er ikke hva du sier i reklamen, men hva du faktisk gjør for kundene dine, som bygger lojalitet og skaper sterke bånd mellom merkevarer og mennesker. Bedrifter som ikke bare forstår dette, men implementerer tankegangen og lar dette være fokus i alt de gjør, vil kunne øke konkurransekraften sin betraktelig. Digitale verktøy er en av de viktigste byggesteinene for å klare dette. Noe som igjen gjør dette til en utrolig viktig kategori. Jeg håper derfor vi klarer å finne noen vinnere som blir stående som lysende fyrtårn for andre.

Hvorfor er det viktig for bransjen å være synlig på Gulltaggen?

Gulltaggen er viktig fordi den tar temperaturen på hvor langt framme vi er når det gjelder å kombinere kreativitet og teknologi. Noe jeg mener er den viktigste faktoren for å lykkes for annonsører og byråer i framtiden. Gulltaggen gjør at vi både som enkeltpersoner, bedrifter, bransje og fedreland kan måle oss opp mot de beste – og strekke oss videre.  For meg har Gulltaggen de siste årene vært det klart viktigste arrangementet for alle som driver med digital kommunikasjon i Norge. Og det gjør vi jo alle nå, gjør vi ikke?

Hvilke forventninger har du til Gulltaggen 2014?

Jeg har den sammen forventningen til Gulltaggen som jeg har vært eneste år: At jeg skal bli utrolig inspirert av folk som er veldig mye flinkere enn meg selv. At jeg skal bli veldig misunnelig på at jeg ikke har laget de jobbene som vinner selv. Og at Gulltaggen fortsatt er det arrangementet i Norge som gjør at jeg lærer mest.

Hva er den viktigste trendutviklingen for 2014?

Jeg skal vokte meg vel for å si at jeg vet hva som blir den viktigste trendutviklingen, men jeg både tror og håper at noe vil skje: Jeg tror at vi vil se starten på en revolusjon i måten vi ser TV på – en revolusjon som allerede har startet med plattformer som NetFlix, Viaplay og AppleTV. Selv ser jeg nesten aldri TV i realtime lengre, og tror etter hvert de store massene kommer til å følge etter – noe som igjen vil føre til at tradisjonell reklamefilm knyttet opp til et fast sendeskjema vil bli mindre relevant for annonsørene. Og så håper jeg at flere annonsører og byråer vil bruke de fantastiske mulighetene det ligger i å kombinere kreativitet og teknologi på en måte som gjør at vi kan utvikle tjenester og løsninger som løser businessproblemer – ikke bare kommunikasjonsutfordringer.

Hva er den største utfordringen for bransjen fremover?

Jeg tror en av de største utfordringene vi har er at vi mangler tålmodighet. Vi vet om de nye mulighetene, vi snakker høyt om de nye mulighetene og så prøver vi av og til litt for desperat å ta dem i bruk før vi har forstått den egentlige rekkevidden av det vi gjør. Og så må vi slutte å falle over hverandre i nesegrus  beundring og gladkristen hallelujastemning hver gang det dukker opp et nytt begrep. I løpet av få år har Social Media Marketing blitt avløst av CRM blitt avløst av Big Bata blitt avløst av Content Marketing. Noe som har avlet fryktelig mange keisere uten klær. Og en defokusering av det som egentlig er viktig: Et helhetlig syn på marketing der innsikt, kreativitet, teknologi og effekt er det viktigste å være opptatt av.

 

Meld på dine bidrag her!