Om å vinne sammen med andre

gulltaggen_osloby_bynight

AV JURYGENERAL CHRISTIAN WESTERBERG THORESEN

Det er egentlig ikke selskapene som melder på jobber som vinner i Gulltaggen. Det er jobbene som er sendt inn som vinner. Noen ganger kan et arbeid være så enkelt og godt tenkt at det nesten er litt flaut at det ikke er gjort for lenge siden. Og da vil kanskje antallet parter eller involverte kompetanser være begrenset. I dag er det ofte større og mer komplekse eller mangefasetterte produksjoner som skal til for å få gjennomført de gode ideene på den optimale måten. Da kan det også bli litt vanskelig å si hvem som skal melde på jobben, og hva som er styrkene til caset.

Vi ser på mange måter to parallelle utviklinger i forhold til dette: På den ene siden blir verktøykassen større. Altså, det blir et større behov for spesialisert og spisset ekspertise innenfor vidt forskjellige områder. Dette er gjerne utfordrere til “det etablerte”. Og selv om det ikke nødvendigvis er snakk om disruptive, nye muligheter så er det ofte svært gode alternativer til gamle måter å gjøre ting på, gjerne fra aktører som tidligere ikke var med i miksen. På den andre siden blir det mer komplekst (og spennende) å være en god rådgiver for kundene ved å navigere gjennom og prioritere blant disse. Her kreves altså et godt overblikk og bred forståelse. Med dette bildet blir det naturlig nok flere parter involvert. Det kan være eksperter på brukeropplevelse, sammen med tyngre tekniske miljøer, som leverer på en kommunikasjonsplattform og design som igjen har brukt innsikt fra spesialister på analyse og forretningsinnsikt, og alt sammen påvirkes av råd og plasseringer fra mediebyrået og kunden.

Jeg vil gjerne oppfordre til at man i denne sammenhengen allikevel melder på arbeider. Dersom det skulle bli en uavklart situasjon, eller at flere melder på samme jobb, vil dette bli fanget opp av storjuryens gjennomgang i god tid. Og selvsagt vil eventuelle unødvendige kostnader refundert. Vi vil nødig gå glipp av sterke arbeider, og juryene og kategoriene i Gulltaggen er satt sammen nettopp for å takle å vurdere vidt forskjellige kandidater. Jurymedlemmene har varierte kompetanseområder og bakgrunner for å sikre faglig sterkt og bredt grunnlag for diskusjoner. Det er representanter fra kundesiden, mediebyråer, forskjellige produksjons- og kommunikasjonsbyråer, for å nevne noen.

Jeg vil også understreke at vi i juryene gjerne vurderer mer varige tjenester, strategier eller tiltak. Det er altså ikke et krav at det er en kampanje eller tidsbegrenset aktivitet. Grand Prix vinnerne fra 2011, applikasjonen «Hormonsjekk» for Forbrukerombudet og tjenesten Fribi, er eksempler på arbeider som likner mer på varige forbrukertjenester enn tradisjonelle kampanjer. Det kan også her nevnes at bidrag kan bestå av ett eller flere elementer, også «offline», så lenge digitale virkemidler er sentrale. Et godt eksempel i så måte er caset «Hjerteknuser» for Kaizer Orchestra, hvor det digitale`s rolle var relativt begrenset, men fasiliterte bevegelse og handling i den fysiske verden.

 

Håper vi sees på Gulltaggen!

Mvh
Christian Westerberg Thoresen
General for Gulltaggen 2014

M: 95 18 42 41
T: 67 20 00 00
E: christian@dinamo.no

Evt. kontakt INMA v/ Helle Jentsch på 928 55 316 eller helle@inma.no

 

Kategoriene: 

Her finner dere beskrivelse av tidsfristene, de overordnede kriteriene som juryene skal vektlegge, og beskrivelser for hovedkategoriene Information, attention, reputation, activation og relation: https://www.gulltaggen.no/2014-2/awards/rules-deadlines/

 

Program:

Vi har allerede bekreftet en rekke spennende foredragsholdere(blant annet Seth Godin) og innhold forøvrig for selve konferansen, og det blir fortløpende publisert mer informasjon om dette etterhvert som det kommer inn på https://www.gulltaggen.no