Daniel Domscheit-Berg // WikiLeaks

Gulltaggen2014-11

 

Idealistisk foredrag, uten slides, bilder eller andre virkemidler utenom stemmen til Daniel Domscheit-Berg.

Hvis vi skal snakke om teknologiaktvister, kommer man ikke utenom nanvnet Daniel Domscheit-Berg.  I tre år var Domscheit-Berg talsmann for WikiLeaks, og fungerte som organisasjonens nummer to etter Julian Assange. I september 2010 forlot Domscheit-Berg WikiLeaks sammen med den øvrige staben, grunnet uoverensstemmelser med Assange.

Daniel starter foredaget sitt med å skissere opp hvordan veien hans har vært, og hva som har gjort til at han var en teknologiaktivist. Et viktig poeng han snakker om er hvordan barn er fremtiden, og hva vi trenger å gjøre for å gi barn de riktige verktøyene for å kunne forandre verden, og forme det til noe bedre. Hver dag blir verden mer kompleks. Det vil alltid være mer informasjon enn man kan få med seg, uansett hvor stor tørst man har etter kunnskap. Det er mange ting i verden du ikke kan forstå, hvordan kan du som forbruker ta viktige beslutninger som ikke skader alle andre?

Formålet med WikiLeaks var å gi varslere som vet hva som skjer bak fasaden verktøyene for å kunne dele det på internett. Lyssky ting som foregår, og ting som vi ikke kan være enig med, hverken moralsk og etisk. Forteller videre om et samfunn hvor de fant ut at man måtte

IN THE FACE OF THE INTERNET PROTOCOL, ALL MEN ARE CREATED EQUAL

IMG_0395

Samfunnet er et individualisert. Du skriver din egen historie. Du planlegger for familien. En balanse mellom arbeid og ferie. Alle prøver å være individualister. Vi lever også i en tid hvor internett finnes. For Daniel Domscheit-Berg betyr dette at alle mennesker er skapt like. Det er ingen ting som skiller personer på det nøytrale internettet. Alle har samme rett til å snakke. Hvis du har noe som er morsomt/dumt/smart/etc. så er det noen som vil høre på deg. Du trenger ingen sensor. Du trenger ingen som bestemmer om det er meningsfullt, eller for lite meningsfullt for å kunne deles. Potensialet er der for at vi empatisk skal forstå at alle mennesker er like. Dette skaper en global bevissthet.

Han skisserer opp trusselen med at noen lagrer alt, med et spørsmål som jeg har vanskeligheter med å svare “ja” på.

If you ever have a kid, that becomes an influential person, would you want your kid to grow up in world where someone  knows everything about the kid? That could be used for blackmail, or in worst case be prevented to become an influential person by a group that knows everything?

Daniel forklarer at vi ikke må ta ting for gitt. Vi har fortsatt en mulighet til å ta debatten om teknologi, datalagring og sikkerhet. Men vi må ta den! The Open Power Initiative – cognitive computing – the first real artificial computer – the end of privacy.

Foto: Camilla Dahl og Kevin Fauske

Blogget av Christian Kruse // @christiankruse