Andrew Zolli // PopTech

andrw

Andrew Zolli (@andrew_zolli) studerer og jobber med hvordan man bygger bedrifter og samfunn som klarer å overleve fremtiden.

“We shape the world by the questions we ask” – John Weeler

Det handler ikke alltid om å ha riktig løsning, men riktig spørsmål. Når vi snakker om fremtiden, er det viktig å snakke om hvorfor det er vanskelig å snakke om fremtiden accurately. Viser et eksempel på hvordan folk for 100 år siden trodde fremtiden kom til å se ut.

last ned

Thinking in Network Times

Det er viktig å se på hvordan livet var 100 år siden, for å se hvorfor de trodde at verden kom til å se slik ut. Hjernen vår er ikke god til å se forandring. Forskning viser at sjansen for at livet ditt blir kortet ned av terrorisme er én i 28 millioner, men sjansen for at livet ditt blir kortet ned av global oppvarming er én i seks. Likevel er man mest redd terrorisme. Det er fordi man vet hva man kan gjøre med terrorisme, men ikke hva vi skal gjøre med global oppvarming, og hjernen ikke klarer å se forandringen raskt nok.

På scenen viser Andrew  en nodegraf, og spør publikum om hvem man burde snakke med hvis man bare kunne snakke med 1 person og få frem informasjonen din raskest til alle nodene. De fleste trodde enten 4, 8 eller 10. Du burde snakke med 6 eller 7, for de har minst gjennomsnittlig lengde mellom alle nodene. Det er merkelig at vi ikke ser det intuitivt, når vi er i 2014.

nodegraf

Hvorfor du burde utnytte kognitivt mangfold.

Sett sammen folk som har samme verdier, men som tenker forskjellig. Det er da de beste løsningene kommer. Som ledere kaster vi lange skygger, og derfor kopierer ofte ansatte sjefen sin. Snakker om en gang han var i et rom med introverte ansatte i Microsoft, som ikke klarte å se på hverandre nesten. Men så kommer Bill Gates inn, og alle begynner å mime etter atferden hans. Han pleier å ha armene i kryss og vugge frem og tilbake for å tenke på det han blir presentert. Det morsomme er at de introverte menneskene speilet han og gjorde det samme. Når han dro gikk de tilbake til den introverte måten å være på. Når Andrew da spurte om hvorfor de hadde speilet atferden til Bill Gates forstod de ikke hva han snakket om. Siden de hadde gjort det i underbevisstheten.

Veldig viktig prosjekt du burde lese mer om: http://www.opower.com/

Foto: Kevin Fauske

Blogget av Christian Kruse // @christiankruse