– Mojoen skal tilbake

gt_crowd

– Mojoen skal tilbake

Hvert år kommer det kritikk av Gulltaggen, som sier noe om engasjementet rundt arrangementet. I år er kritikken mer berettiget enn noen gang. Gulltaggen forsøkte seg på et nytt konsept i år, og lykkes ikke med det. Evalueringene så langt viser at kjernen med gode foredragsholdere og hyllest av vinnercase fortsatt holder stand, men at rammene rundt ikke var tilfredsstillende.

Kenneth Eriksen, daglig leder i INMA, stiller seg bak Joachim Levins konstruktive kritikk av årets Gulltaggen. Vi leverte ikke det Gulltaggen vi ønsket å levere, forteller Eriksen. Vi gjorde flere grunnleggende feil som vi ikke burde gjort. At vi introduserte et nytt konsept er ikke nok til å forklare at rammen ikke ble som ønsket. Vi må også ta innover oss at selve gjennomføringen ikke var tilfredsstillende, fortsetter Eriksen.

Mange legger seg flate når de får kritikk, og det gjør jeg også. Jeg ønsker imidlertid å gjøre noe med det – mojoen skal tilbake!

Prosessen frem mot Gulltaggen 2016 er allerede startet. INMA tar også imot invitasjonen fra Levin om å bidra til et bedre Gulltaggen, og vi vil legge opp til en mer åpen prosess for å kunne ta i mot både hans og andres innspill.

Vi er veldig bevisste på at vi har et utvidet ansvar når vi arrangerer Gulltaggen. Hadde dette vært en hvilken som helst annen konferanse så kunne man kanskje akseptert årets utgave som «grei nok», men det kan ikke være vår innstilling. Gulltaggen har etablert seg som et event hvor benchmark er dets tidligere fantastiske utgaver. Det er de vi vil og skal leve opp til, og aller helst overgå hvert år. Vi beklager at vi ikke leverte i henhold til våre egne og andres forventninger i år.

Mai er måneden for evaluering og selvransakelse. Vi går i oss selv og har allerede funnet vesentlige mangler i vår egen organisering, tankesett og rutiner. Stay tuned for invitasjon om å delta i dugnaden for Gulltaggen, dersom du også ønsker å bidra.


På vegne av Gulltaggen og INMA-teamet,

Kenneth Eriksen, daglig leder INMA

 

 

Foto: Benjamin A. Ward, 2015