Velkommen til Gulltaggen-dugnad

INMA inviterer til Gulltaggen-dugnad

Vi tar kritikken på alvor, som beskrevet i egen uttalelse og på Kampanje, og ønsker derfor å beskrive våre evalueringsprosesser. Prosessen er angitt under, og punktene som er uthevet er lagt til med bakgrunn i ønsker fra bransjen om å bidra i en dugnad. Tirsdag 19. mai er det åpent for alle (ved påmelding), mens arbeidsgruppene nedsettes av INMA.

Ønsker du å bidra i dugnaden, send meg en epost direkte: kenneth@inma.no

Mandag 11. mai Styremøte INMA Evaluering
Onsdag 13. mai Jurylederne Evaluering
Onsdag 13. mai Tilbakemelding fra frivillige Evaluering
Uke 21 Tilbakemelding fra sponsorer Evaluering
Tirsdag 19. mai Åpen idédugnad 17:00 – 19:00   (påmelding kreves!)
Mandag 1. juni  Oppstartsmøte Gulltaggen Awards 2016 Planlegging
Tirsdag 9. juni  Oppstartsmøte arbeidsgruppe Awards Planlegging
Torsdag 11. juni  Oppstartsmøte arbeidsgruppe konferanse Planlegging
Juni Styremøte INMA Planlegging

 

Tirsdag 19. mai inviterer INMA til åpent møte om Gulltaggen for alle interessenter. Møtet avholdes klokken 17:00, med enkel servering. For å finne egnet lokale og bestille mat ønsker vi derfor at du melder deg på ved å sende en epost til kenneth@inma.no innen tirsdag 12. mai.

Vi ser frem til å møte dere, for sammen å forme gode rammer for fremtidens Gulltaggen!


På vegne av Gulltaggen og INMA-teamet,

Kenneth Eriksen, daglig leder INMA

 

 

Foto: Benjamin A. Ward, 2015