Gulltaggen-dugnaden fortsetter…

gt_salpublikDa er vi klare for neste fase i Gulltaggen-dugnaden. Nå skal vi dypere ned i den konkrete materien og finne de konkrete elementene som skal definere Gulltaggen fremover.

Gulltaggen er stort, og betyr ulikt for ulike grupperinger i bransjen våre. Derfor må det mange mennesker og flere arbeidsgrupper i arbeid for å sikre at vi borrer oss ned i de riktige detaljene. Se under for mer info om hvilke arbeidsgrupper vi ønsker, når de skal møtes, hva de skal jobbe med osv.

Har du lyst til å delta i en av arbeidsgruppene, send meg en email, asap.

Arbeidsgruppene settes sammen ila uken. Vil du være med, så meld deg på nå!

Mvh
Kenneth (kenneth@inma.no)
daglig leder INMA

 


Gulltaggen Awards

P_og_slekta-9 lightHer etableres både en referansegruppe og to arbeidsgrupper. Referansegruppen settes sammen av beslutningstakere i hele bransjen. Referansegruppen møtes 2 ganger for å ta stilling til arbeidsgruppens innstillinger. Møtene blir 28. august 09-10 og 28. oktober 09-10.

Arbeidsgruppene skal jobbe med flere problemstillinger. Den første arbeidsgruppen skal jobbe med hvilke kategorier vi trenger i Gulltaggen, samt hva slags jurysammensetning vi bør ha. Dette er ganske krevende problemstillinger, som vil kreve tid og forpliktelse fra deltakerne.

Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling til kategorier til referansegruppens møte den 28. august, mens det siste møtet den 17. september vil fokusere på prinsipper for jurysammensetning, basert på diskusjonene rundt ny kategoristruktur.

Denne gruppen møtes på følgende tidspunkt, alle dager 09-11:

09.jun 17.jun 05.aug 12.aug 20.aug 17. sept

Den neste arbeidsgruppen skal jobbe med Gulltaggens Awardshow og AfterDark party. Denne arbeidsgruppen møtes først etter høstferien. Første møte settes til 21. oktober, mens gruppen selv vurderer om det blir behov for ytterligere møter. Gruppen skal levere sin innstilling til referansegruppens møte den 28. oktober.

 


Programkomite

Colosseum InteriourHer etableres en arbeidsgruppe som møtes 15. juni (11-13) og 26. august (09-11). Gruppens oppgave er å finne frem til en lang liste med potensielle keynote-speakers som egner seg for Gulltaggen. Dersom arbeidsgruppen for Gulltaggen-konferansen (se under) kommer frem til at det på neste års Gulltaggen også da skal være «break out sessions» så vil programkomiteen bli kalt inn til et ekstra møte 22. oktober (09-11) for å diskutere speakers som passer til akkurat den foredragsformen.

 

Gulltaggen konferanse

Her etableres en arbeidsgruppe som møtes (alle møter 09-11):

10.jun 16.jun 19.aug

Gruppens oppgave blir å jobbe med strukturen for konferansen. Skal det være en eller to dager? Skal det være ett spor eller flere spor. Gruppen skal gå ned i detaljene på alle alternativer, og sette dette opp mot kost og nytte, pris og etterspørsel.