– De beste bidragene må være gjennomført til fingerspissene

Christopher Einarsrud.jpg

Christopher Einarsrud
Juryleder: «Craft – Production» og «Branded Technology»
Founding Partner
Notch

– Hva bør et godt bidrag i «Craft – Production» og «Branded Technology» ha?

– Bidrag som skal hevde seg i «Craft – Production» og «Branded Technology» må være gjennomført til fingerspissene, i alle ledd, og aller helst ha elementer i seg som får juryen til å lure på hvordan har blitt laget.

Klikk her for mer informasjon om kategoriene.

– Hva anser du som den viktigste trenden i din bransje i året som har gått?

– På produksjonssiden vet jeg ikke om det har vært én tydelig trend som har utpekt seg det siste året, men jeg har lagt merke et par-tre ting. Bruken av WebGL har eskalert kraftig i år, det har skjedd en modning ved at man nå heller utvikler web-apps i stedet for native-apps i de tilfellene hvor det ikke er behov for native-features. Og det har skjedd veldig mye spennende innenfor skjæringspunktet mellom fysiske og digitale installasjoner.

Hvor går veien videre – hvilke utfordringer ser vi i dag og i tiden fremover?

– Jeg tror innovasjon i selve produksjonsleddet oftest skjer når designere og utviklere jobber tett sammen gjennom hele prosessen. En utfordring mange produksjonsbyråer møter i dag er at de ofte får ferdig design-underlag fra oppdragsgiver og at det legger for store føringer for hvor mye innovasjon man kan tilføre prosjektet gjennom programmering. Ønsker vi mer innovasjon bør vi tørre å slippe produksjonsbyråene tidligere inn, eventuelt bli flinkere til å åpne for at de kan komme med visuelle endringer underveis, som legger til rette for bedre tekniske løsninger.

– Flere og flere byråer bistår nå også kundene sine med utvikling av nye produkter og tjenester. Jeg tror det vil oppstå utfordringer i det en kunde ønsker å ta med seg et produkt et byrå har vært med å utvikle over til et annet, og det vil kanskje føre til at satsinger vil bli lagt ned av feil grunner.

– Hvilke forventninger har du til Gulltaggen 2016?

– Det er alltid noen jobber som har gått litt under radaren det siste året og jeg gleder meg derfor til å bli overrasket og inspirert av jobber jeg enda ikke har fått med meg. 

Klikk her for mer informasjon om frister og regler for innlevering av bidrag.