– Gode bidrag har løst problemer du har eller ikke visste at du hadde

Silje Gabrielsen.jpg

Silje Gabrielsen
Juryleder: «
Best Product or Service – Enterprise» og «Best Product or Service – Small Business»
Design Director
Making Waves

– Hva bør et godt bidrag i «Best Product or Service – Enterprise» og «Best Product or Service – Small Business ha?

– Gode produkter og tjenester løser problemer du har eller ikke visste at du hadde. Enten gjennom optimalisering eller helt nye måter å gjøre ting på (Vipse, Snappe eller Tvitre).

Klikk her for mer informasjon om kategoriene.

– Hva anser du som den viktigste trenden i din bransje i året som har gått?

– Store deler av budsjettene blir nå brukt til å drive innovasjon med markedssjefene i spissen. Tverrfaglige team jobber som en naturlig del av organisasjonen til kunden, og grensene mellom kompetansen til konsulenter og in-house viskes ut. Våre største konkurrenter på rekruttering er nå våre egne kunder. 

Tradisjonelt «tunge» næringer, som for eksempel bankene, har våknet. Tjenester som mCASH, SnapCash og MobilePay inntok markedet for enkel vennebetaling, men 2015 vil stå som året da VIPPS ble et verb på rekordtid.

– Hvor går veien videre – hvilke utfordringer ser vi i dag og i tiden fremover?

– Når man skal lage nye produkter og tjenester så handler det ikke bare om hvem som har mest penger og kan kjøpe seg oppmerksomhet. Dette er en klassisk David og Goliat historie. Tjenester som er laget av et par venner i en garasje kan velte store og stive selskaper som ikke evner å snu seg raskt. Her er det ikke lenger bare en fordel og være stor og sterk, liten og smidig har mange flere fordeler. For å jobbe med innovasjon så må man bryte ned de tradisjonelle siloene i organisasjonene og jobbe i tverrfaglige og autonome enheter. Den påfølgende suksessen avhenger av om kulturen er åpen for endring.

– Hvilke forventninger har du til Gulltaggen 2016?

– At Gulltaggen kan bli en arena hvor flere bransjer møtes og etterhvert begynner å jobbe samarbeide om å lage de beste produktene og tjenestene.

Klikk her for mer informasjon om frister og regler for innlevering av bidrag.