Dette er kategorien «Mobile» 2016

For kategorien «Mobile» er det plukket ut en jury på ti medlemmer med ulike relevante roller i norsk og svensk digital-bransje. Juryleder for «Mobile» 2016 er Camilla Grund, nylig ansatt daglig leder i Vizeum.

Camilla Grund.jpg

Les intervjuet med juryleder Grund her.

Dette er vektingen av kriteriene i kategorien:

Merkevarestyrke – prioritert

Nytenkning – prioritert

Innsikt

Håndverk

Måloppnåelse

Brukskvalitet – lav prioritet

Jurymedlemmer Mobile 2016

Camilla Grund  Daglig leder Vizeum
Maja Folgerø  Kreatør POL
Øyvind Solstad Ansvarlig for leser-involvering og sosiale medier VG
Sesilie Halland  Leder, kurs og konferanse Netlife Research
Magnus Aurdal  Facebook-redaktør Telenor
Øyvind Waage  Creative Director Saatchi
Simen Øian Gjermundsen  Utvikler og designer Frilans
Karina Ullensvang  Art Director Forsman&Bodenfors
Kyrre Edquist-Hansen  Content Director Starcom
Digge Zetterberg Head of Talent and Promotion NOA