Dette er kategorien «Best Product or Service – Enterprise» 2016

For kategorien «Best Product or Service – Enterprise» er det plukket ut en jury på ti medlemmer med ulike relevante roller i norsk digital-bransje. Juryleder for «Best Product or Service – Enterprise» 2016 er Silje Gabrielsen, Design Director, Making Waves.

Silje Gabrielsen.jpg

Les intervjuet med juryleder Gabrielsen her.

Dette er vektingen av kriteriene i kategorien:

Brukskvalitet – prioritert

Nytenkning – prioritert

Merkevarestyrke

Måloppnåelse

Innsikt

Håndverk – lav prioritet

Jurymedlemmer «Best Product or Service – Enterprise» 2016

Silje Gabrielsen Design Director Making Waves
Mats André Kristiansen Co-founder Kolonial.no
Andre Nymoen Creative Director Bekk
Josefine Simonsen Seniorkonsulent Creuna
Kriszti Toth Co-founder MESH
Egil Stene-Johansen Managing Director Unfold
Maren Skirbekk UX Designer Bouvet
Yenny Otero Lead UX Designer Designit
Silje Høgaas Project Manager Hyper
Camilla Sylling Clausen Generalsekretær Alpinanleggenes Landsforening og Norske Fjell AS og Fnugg.no