Dette er kategorien «Interactive Ad» 2016

For kategorien «Interactive Ad» er det plukket ut en jury på ti medlemmer med ulike relevante roller i norsk digital-bransje. Juryleder for «Interactive Ad» 2016 er Dennis Tönnkvist, Art Director, Hyper.

Dennis Tönnkvist

Les intervjuet med juryleder Tönnkvist her.

Dette er vektingen av kriteriene i kategorien:

Merkevarestyrke – prioritert

Nytenkning – prioritert

Håndverk

Brukskvalitet

Måloppnåelse

Innsikt – lav prioritet

Jurymedlemmer «Interactive Ad» 2016

Dennis Tönnqvist Art Director Hyper
Even Moseng Art Director DDB
Lars Holthe Creative Anorak
Erik Solberg Digital Strategy Director Carat
Ingrid Lea Creative/Art Director McCann
Hanne Martinsen Art Director/Chief Creative Officer Dinamo
Nina Hølke Partner/daglig leder Ko&Co
Kent Jordet Managing Director AOL
Ingrid Dynna Head of Creative Agencies Google
Marit Høvik Hartmann Director of Communications and Marketing OBR