Hva må med når du sender inn bidrags-dokumentasjon til Gulltaggen Awards

Fristen for å sende inn dokumentasjon er innen mandag 1. februar kl. 23.59. Alle som har meldt på bidrag har fått tilsendt brukernavn og passord på mail til dokumentasjons-løsningen Penetrace.

Klikk her for innlogging til dokumentasjons-løsningen Penetrace.

Dette skal med av dokumentasjon for hvert bidrag:

Tekstbokser

Det er 9 tekstbokser du skal fylle ut for hvert bidrag. Alle boksene har en begrensning på max 1.000 tegn, så det er viktig å være kort og konsis. Det er da heller ikke meningen at du skal skrive deg i hjel. Gode arbeider har en tendens til å skinne av seg selv. Likevel, tekstene er din mulighet til å påvirke juryen i din retning – til å sette fokus på det du mener er bra.

penetrace_summary

Viktig er det også å tenke på at disse tekstene er dine viktigste virkemidler for å overleve de første juryerings-rundene. Det er først i sluttrundene at juryen virkelig går inn på vedlegg, lenker og opplastet materiale. Skal du vinne, må du kunne levere overbevisende både i kortfattet og relevant tekst, samt i gode visuelle beskrivelser som juryen kan fordype seg i når det virkelig tilspisser seg.

(Klikk inne i tekstboksene i Penetrace for å få veiledning, i gult på bildet)

Case-video eller fire PP-slides

Utover disse ni tekstene kreves det enten en case-video (på maksimum 200 mb, anbefalt i .mp4-format, men fungerer også i for eksempel .avi) eller en fire-sliders powerpoint (ihht vår mal som finnes i Penetrace). Enten eller, ikke begge deler. Denne komponenten skal benyttes i selve prisutdelingen for å vise frem arbeidene som vinner gull, og kun de som vinner gull.

Utover disse minimumskravene, så finnes mulighet for å laste opp PDF, video, lydspor, lenker og lignende, men husk! Det er først i de senere rundene at juryen fordyper seg i ekstramaterialet. Først må du overleve de første juryeringsrundene, og da er det de ni korte tekstene som vil avgjøre din skjebne.

Kriterier:

(De ulike kriteriene vektes ulikt i de forskjellige kategoriene, du kan lese mer om det under hver enkelt kategori, se categories på www.gulltaggen.no)

  • Merkevarestyrke (max 1.000 tegn)
  • Måloppnåelse (max 1.000 tegn)
  • Håndverk (max 1.000 tegn)
  • Innsikt (max 1.000 tegn)
  • Brukskvalitet (max 1.000 tegn)
  • Nytenkning (max 1.000 tegn)

Etter påmelding har du to uker på det til å registrere inn dokumentasjonen for bidraget ditt, fram til og med 1. februar.

All ettersending av dokumentasjon skal altså være gjort innen mandag 1. februar kl. 23:59!