Dette er kategorien «Earned Media and PR» 2016

For kategorien «Earned Media and PR» er det plukket ut en jury på ti medlemmer med ulike relevante roller i norsk digital-bransje. Juryleder for «Earned Media and PR» 2016 er Eva Sannum, Creative Director i Geelmuyden Kiese.

Eva Sannum

Les intervjuet med juryleder Sannum her.

Dette er vektingen av kriteriene i kategorien:

Merkevarestyrke – prioritert

Innsikt – prioritert

Nytenkning

Måloppnåelse

Håndverk – lav prioritet

Brukskvalitet – lav prioritet

Jurymedlemmer «Earned Media and PR» 2016

Eva Sannum Creative Director GK
Heidi Holm Client Service Director Dinamo
Sindre Holme Creative Director Starcom
Marianne Skøien PR & Activation Anorak
Simen Eidsvåg Founding Partner HES
Bjørnar Flyum Thorsen Creative Trigger
Ida Fjeldbraaten Creative Director Fjeldbraaten & Waage
Erikha Harket Konsulent TRY
Pia Gulbrandsen Direktør, kommunikasjon og samfunnskontakt Bama Gruppen
Christoffer Nøkleby Communications Director Mercedez