Dette er kategorien «Craft – Design» 2016

For kategorien «Craft – Design» er det plukket ut en jury på ti medlemmer med ulike relevante roller i norsk digital-bransje. Juryleder for «Craft – Design» 2016 er Thorbjørn Ruud, Art Director/Founding Partner i POL.

Torbjørn Ruud.jpg

Les intervjuet med juryleder Ruud her.

Dette er vektingen av kriteriene i kategorien:

Håndverk – prioritert

Brukskvalitet – prioritert

Nytenkning

Merkevarestyrke – lav prioritet

Måloppnåelse – lav prioritet

Innsikt – lav prioritet

Jurymedlemmer «Craft – Design» 2016

Thorbjørn Ruud Art Director/Founding Partner POL
Jørgen Winsnes Partner Good morning
Cathrine Donberg Avdelingsleder brukeroppleve Steria
Stine Modal Grafisk designer Bouvet
Pål Jespersen Art Director Creuna
Marita Viken Senior Designer/Partner Unfold
Fredrik Melby Senior Designer Anti Oslo
Gøril Jelstad Digital Designer Making Waves
Cecilie Matheson Forretningsutvikler Schjærven
Ina Johansen Senior grafisk designer BEKK