Dette er kategorien «Craft – Production» 2016

For kategorien «Craft – Production» er det plukket ut en jury på ti medlemmer med ulike relevante roller i norsk digital-bransje. Juryleder for «Craft – Production» 2016 er Christoffer Einarsrud, Founding Partner, Notch.

Christopher Einarsrud.jpg

Les intervjuet med juryleder Einarsud her.

Dette er vektingen av kriteriene i kategorien:

Håndverk – prioritert

Nytenkning – prioritert

Merkevarestyrke

Brukskvalitet

Måloppnåelse – lav prioritet

Innsikt – lav prioritet

Jurymedlemmer «Campaign Site» 2016

Christopher Einarsrud Founding Partner Notch
Pål Smitt-Amundsen Innovation Manager Apt
Tone Nordbø Senior Interaction Designer Making Waves
Christoffer Lorang Digital Director SMFB
Øyvind Rostad CEO og Partner Bengler
Gro Larsson Strategist/Creative Hyper
Robert Bue Utvikler Good Morning
Christian Aune  Creative Director Isobar
Aud Marie Hauge  Head of Front End Epinova
Marianne Dønnum  Leder Tactus/VG