Tema: AI – Artificial Intelligence

Kenneth som Terminator

av Kenneth Eriksen,
Daglig Leder i INMA Interactive Marketing, arrangør av Gulltaggen

På Gulltaggen i år, den 20. april, entret Kate Darling scenen i Oslo Spektrum. Hun snakket om roboter og kunstig intelligens, og om hvordan vi lar oss påvirke av dem. Denne artikkelen er inspirert av hennes foredrag, men tar for seg ytterligere problemstillinger omkring AI.

Tar man de store linjene, kan man dra det så langt som at robotene kommer til å ta over for menneskene en gang i fremtiden. Noen mener Skynet er en reell trussel i vår levetid, mens andre ser det som svært lite sannsynlig. Andre igjen, er mer opptatt av hvordan robotene kommer til å ta fra oss jobber, og noen av hvordan logistikk og trafikk vil bli totalforandret.

Selvkjørende biler er sannsynligvis en realitet om noen år. Hovedproblemet med selvkjørende biler er at AI/roboter ikke er spesielt godt egnet til å håndtere overraskelser og uforutsette hendelser. Vi mennesker er som individer ganske så uforutsigbare, og siden vi fortsatt er en del av trafikken, utgjør vi en stor utfordring for de selvkjørende bilene. Kunne vi tatt bort all menneskestyrt trafikk, og bare hatt selvkjørende biler, tog, trikker, T-bane osv., ville vi sannsynligvis hatt ting på plass allerede i dag.

Kombinert med moderniserte utgaver av Über, Nimber og Nabobil så vil vi med selvkjørende biler redusere/fjerne behovet for å eie transportmidler privat, også for barnefamilier. Samtidig vil man mest sannsynlig komme seg fra A til B raskere og billigere enn i dag. Veisystemene kan ha mindre fokus på kapasitet og miljøet vil bli bedre. Legger vi inn utslippsfrie biler i kalkylen, så kan vi nærme oss et klimanøytralt transportsystem i alle storbyer. Min spådom er at vi ser dette i alle vestlige storbyer innen 2040, og i Oslo allerede i 2030.

Men at robotene kommer til å ta fra oss jobbene, det tror jeg lite på. Som jeg har sagt i andre artikler tidligere: Teknologien tar jobber, og teknologien gir jobber. Ting har en tendens til å balansere, rett og slett fordi mennesker tilpasser seg og tilegner seg nye ferdigheter. Stort sett så har teknologi en positiv tendens på velferd og levestandard. Hvis det er riktig at historien gjentar seg, så kommer det til å skje denne gangen også.

For de av oss som ikke tror at Skynet er en overhengende trussel i vår levetid, så er det mer naturlig å se på AI og roboter som støttefunksjoner, som assistenter, mer enn som reelle erstattere. Vi må fortsatt kontrollere, men kanskje slipper vi å utføre. På den annen side så pleier ting å eskalere. Sannsynligvis må vi kunne kontrollere mye mer enn vi gjør i dag, men arbeidstiden forblir nok omtrent den samme, kanskje noe kortere. 6-timersdagen kan kanskje bli en virkelighet, hvis vi da ikke heller for 24-timersdagen. Når maskinene jobber så må du jobbe. Jobber maskinene 24 timer, så må du eller dine kollegaer også kontrollere i de samme 24 timene…

Hvorfor vil vi ha disse teknologiske fremskrittene da? Jo, vi blir flere mennesker og vi lever lengre. Så vi trenger mer mat og mer service og mer oppfølging og mer luksus. Aller helst vil vi jo jobbe mindre eller i alle fall mindre helseskadelig. I land som Japan (og etter hvert Norge) så vil ratioen for antallet yngre vs eldre mennesker bli stadig verre i retning av færre yngre arbeidstakere per pensjonist. Så hva er vel bedre enn roboter som vi kan styre, bestemme over og kontrollere?  De passer godt inn i effektiviseringen av Velferdsstaten – det er helt sikkert.

Så har vi wearable og implantater. Ved å måle alt vi gjør så kan vi optimalisere hvordan vi fungerer, hva vi spiser, hvordan vi trener, hvordan vi sover og vi kan forutse når det går galt, før det går galt. På samme måte kan sensorer ute i naturen med AI- og IoT-teknologi forutse og motvirke naturkatastrofer. Med implantater så kan vi forsterke kroppslige svakheter og vi kan være virkelig «always on». Doping er nok gammeldags om få år, med introduksjon av kunstige muskelfibre og nanoteknologi i blod, bein, armer og kanskje hjerne…

Fordelen med fremtiden er at den er uviss. Alt kan skje. Fantastisk for en teknologi-optimist som meg.

 

Lenker til andre saker om Artificial Intelligence:

http://www.bbc.com/future/tags/artificialintelligence

http://www.theguardian.com/media-network/2015/jul/27/artificial-intelligence-future-advertising-saatchi-clearchannel

http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/feb/17/artificial-intelligence-future-of-work

http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/automation-jobs-and-the-future-of-work

http://www.washingtonpost.com/sf/national/2015/12/27/aianxiety/

http://www.telegraph.co.uk/science/2016/03/12/meet-nadine-the-worlds-most-human-like-robot/

http://www.techinsider.io/researchers-predictions-future-artificial-intelligence-2015-10

http://singularityhub.com/2015/01/26/ray-kurzweils-mind-boggling-predictions-for-the-next-25-years/

http://futurism.com/artificially-intelligent-lawyer-ross-hired-first-official-law-firm/

 

 

Relevante termer fra Wikipedia:

Artificial Intelligence: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

Fuzzy logic: https://en.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logic

Internet of Things (IoT): https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_of_Things

Wearables: https://en.wikipedia.org/wiki/Wearable_computer

Implants: https://en.wikipedia.org/wiki/Microchip_implant_(human)

Quanitfied self: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantified_Self