Tema: Delingsøkonomi

Kenneth_om_Delingsøkonomi

av Kenneth Eriksen,
Daglig Leder i INMA Interactive Marketing, arrangør av Gulltaggen

På Gulltaggen i år, den 20. april, åpnet Rachel Botsman konferansen når hun entret scenen i Oslo Spektrum. Hun snakket om delingsøkonomien. Denne artikkelen er inspirert av hennes foredrag, men tar for seg ytterligere problemstillinger omkring delingsøkonomi, tillit og trender.

Kjært barn har mange navn, så gjelder også for delingsøkonomien. Vel, her hjemme kaller vi det nesten bare for delingsøkonomi, men det blir jo da også litt snevert. Her finnes mye mer. Rachel har laget flere artikler som tar for seg nyanser av ulike begreper. Det er en god start.

Det er egentlig lite revolusjonerende med innholdet i delingsøkonomien. Vi har i lang tid både delt, lånt og leid ting fra hverandre. Vi har byttet tjenester og hjulpet hverandre før også. Så forskjellen på nå og da, er i grunnen ikke tjenestene og eiendelene som tilbys, men måten de tilbys på.

Den digitale plattformen gjør oss i stand til å dele informasjon om hverandre i stort omfang, og mye rasker enn før. Ved å fortelle Nabobil at bilen min står ubrukt, så kan hele nærområdet mitt få den beskjeden umiddelbart. Men hele nærområdet mitt får jo ikke den beskjeden, kun den som sier at man har et behov for bil, en bil som min, og som kan hente den i mitt nærområde – kun den personen får i praksis vite at min bil er ledig. Og ved at det er gjort så lett tilgjengelig så kan flere tilby sine tjenester og da er det flere som etterspør. Det er mye lettere nå enn før å sette i stand nye markeder.

Før lånte jeg ut bilen til familie og venner. Nå kan jeg alltså låne eller leie den ut til hvem som helst. Men vil jeg låne ut bilen min til hvem som helst? Jeg vil jo ikke det. Jeg vil jo ikke risikere at den blir brukt i et bankran eller at den blir brukt i et demolition derby (ref Jackass filmen). Ikke bare trenger jeg vanlig forsikring for kollisjoner og skader, men jeg trenger en tillitsforsikring. Hvem er det jeg låner bort bilen min til?

I takt med at bruken av sosiale medier har blitt allemannseie så har vi laget oss digitale profiler som representerer oss som individer, Facebook, Linkedin, Instragram, snapchat, finn.no, Twitter, Pinterest, Viber, Whatsapp osv.og de følger oss gjennom livet. Jeg har den samme Facebook-ID’n i dag som da jeg først registrerte meg, og jeg har hatt samme mobiltelefonnummer siden gud vet når.

Når vi bruker ekte profiler som følger oss over tid, så kan vi ikke tulle med dem. Da blir de en del av oss. Og det er her mulighetene i tillitsøkonomien oppstår. Vi rater hverandre. Vi setter karakterer på hverandre. Er jeg en god kunde eller slitsom kunde, er jeg en god betaler, leverer jeg i tide, er jeg en ok samtalepartner i bilen, kan jeg fotball, hvilken musikk liker jeg osv. Vi gir fra oss en masse med informasjon som gjør det mulig å matche oss med andre, og det gjør oss i stand til å vurdere om vi har tillit til den andre – uten noensinne å ha møttes før. Og det går ikke lenger å være falsk, for du bruker en profil – en digital identitet – som følger deg over tid og som er en del av deg.

Jevnt over så glemmer vi personvernet vårt i jakten på små fordeler. Men det blir mange små fordeler etter hvert. Det blir en ny norm, og det oppstår nye tjenester, nye muligheter.

En bonus er jo at det kan bli mer miljøvennlig også. Hvis vi klarer å bruke og gjenbruk de ressursene vi allerede har, så trenger vi kanskje ikke å lage like mye nytt. Kanskje. For menneskeheten har vist gang på gang, at mye vil ha mer. Skulle vi imidlertid klare vi å endre holdningene våre samtidig, så kan vi stå foran store gjennombrudd på miljøsiden, uten å bremse den økonomiske veksten, samtidig som vi utvikler oss teknologisk.

Norske økonomiprofessorer oppdaget på 80-tallet nettverksøkonomien. De dokumenterte effektene av hvordan flere sammenkoblede ting kunne gi gevinster, og de så hvilke fordeler man kunne få med å samordne bruken av eiendeler. De første som kastet seg på var flyselskapene, med f.eks. Star Alliance. De så raskt hvor lurt det var å koble seg opp mot hverandres fly og flystrekninger, for sammen kunne man tilby både flere reisemål og man kunne samordne felles kunder og sikre lønnsomhet i det enkelte fly, ikke minst kunne de slippe unna med å kjøpe færre fly.

Med delingsøkonomien blir nettverksøkonomien allemannseie. Alle kan bruke alt. Fortsatt er det den som eier som blir rikest, men den som ikke eier kan leve billigere eller gjøre mer enn før. Heia delingsøkonomien!

 

Lenker til ressurser på nettet:

http://www.collaborativeconsumption.com/

http://www.economist.com/news/leaders/21573104-internet-everything-hire-rise-sharing-economy

https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf

http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-the-sharing-economy-can-make-its-case

https://www.accenture.com/us-en/insight-sharing-economy

http://insuranceblog.accenture.com/tag/sharing-economy

http://www.gartner.com/smarterwithgartner/five-key-trends-in-gartners-2015-digital-marketing-hype-cycle/

http://www.nytimes.com/2015/09/26/your-money/the-sharing-economy-attracts-older-adults.html

http://bits.blogs.nytimes.com/category/sharing-economy/

http://www.huffingtonpost.com/news/sharing-economy/

http://www.ft.com/topics/themes/Sharing_Economy

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/fin/pressemeldinger/2016/utvalg-skal-utrede-delingsokonomien/mandat-for-utvalget/id2478227/

 

Lenker til begreper på Wikipedia:

Delingsøkonomi: https://en.wikipedia.org/wiki/Sharing_economy

Peer-to-Peer: https://en.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer

Disruptive Innovation: https://en.wikipedia.org/wiki/Disruptive_innovation

Network Economy: https://en.wikipedia.org/wiki/Network_economy

Digital Economy: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy

 

Utvalgte norske eksempler på delingsøkonomi:

Nabobil.no: https://nabobil.no/

Nabobåt: https://nabobat.no

Nimber: https://www.nimber.com/

Leieting.no: https://leieting.no/