Tema: Merkevarebygging

Branded_Kenneth

av Kenneth Eriksen,
Daglig Leder i INMA, arrangør av Gulltaggen

På Gulltaggen i år, den 21. april, hadde vi Huib van Bockel på besøk på Gulltaggen. Huib har vært Red Bulls markedssjef i Europa, og snakket til oss om hvordan man bygger merkevaren sin på en troverdig og ekte måte. Denne artikkelen er inspirert av hans foredrag.

Det handler om tillit. Det handler om å være ekte. Vi fikk se på Gulltaggen i 2014 gjennom foredraget til James Hurman at det er en sammenheng mellom kampanjer som både er kreative og elsket og samtidig effektive, at de kombinerer sine produkter og tjenester opp mot noe mer samfunnsnyttig enn selve forbruket.

Nike sponser løpekonkurranser fordi man vil at folk skal løpe. De har Nike fuelband for å stimulere folk til å løpe. De ønsker å aktivisere oss. De ønsker at vi skal bli aktive og sunne individer. De ser at du trenger treningstøy og sko hvis du er aktiv. Du kan jo kjøpe Adidas eller Puma, men de stoler på sine produkter og sine kunder nok til at de overlater til kundene å velge det som er best for dem. Og det blir veldig ofte Nike, fordi Nike føles ekte.

Det er strengt tatt ikke noe nytt i dette, men kravet som stilles til oss fra våre kunder endres hver dag, og terskelen for hva vi aksepterer og elsker forandrer seg sakte men sikkert. I dag ligger makten hos kunden, ikke hos deg som produsent og markedsfører.

Vis kundene dine tillit, vis at du forstår kundene dine. I den fremvoksende delingsøkonomien så vil tillit mellom partene være svært viktig. Brukerne blir vant til å tolke produkters kvalitet og egenskaper gjennom andres ratings og attester. Dette vil påvirke også de produkter og tjenester som ikke tilhører delingsøkonomien. Kundene dine vil forvente det samme fra deg, som de gjør fra andre.

Det har alltid vært slik at den som klarer å mobilisere sine kunder får gode ambassadører og veldig mye mer gratis omtale, enn de som bare pusher ut masse kjedelig reklame. Villigheten til å dele og mulighetene til å spre ditt budskap og dine verdier har likevel aldri vært større enn nå. Det er politisk korrekt i dag å dele og promotere kommersielle merkenavn som du liker eller elsker. Men du må fortjene det. Du kan ikke bare kjøpe det. Gi kundene dine tillit til å leke med deg og ditt.

Trenden er vel at det blir mer og mer, enten eller. Enten så blir du og ditt merke elsket, eller så blir dere oversett. Blir du oversett så blir du sperret ute med f.eks. Adblock. Blir du elsket så blir du promotert. Vær ekte og tro. Vis at du kan det du driver med.

Vi har fortsatt kjendiser og trendsettere, som vi alltid har hatt. Men det er nye mennesker på nye plattformer. Du finner de f.eks. på blogger, på Youtube, på Instagram og på Snapchat, ikke like mye i aviser eller i Se og Hør.

Som før så er det like viktig, kanskje viktigere, å fortelle de gode historiene. Å koble dine merkevarer mot noe ekte, noe reellt, noe nyttig, noe verdifullt. Vann fra springen er gratis i Norge. Da må vi få noe mer igjen, om vi skal drikke brus, energidrikk eller kjøpevann.

Merkevarebyggingen er den samme nå som før, bare annerledes 😉