Dette må med når dere sender inn bidrag i Gulltaggen Awards

Alle bidrag som ønskes påmeldt til Gulltaggen Awards 2017, må være påmeldt innen 16. januar 2017. Etter dette, kan dokumentasjon sendes inn/ettersendes innen 1. februar 2017. Her er noen råd til dokumentasjon av bidraget:

Juryen ønsker en konsis, tydelig og ærlig fremstilling av caset. Din innsendelse må evne å skape nysgjerrighet og overbevisning om at nettopp ditt case er en av de beste digitale jobbene i året som gikk.

De seks kriteriene, brukskvalitet, nytenkning, merkevarestyrke, måloppnåelse, innsikt og håndverk vektes ulikt mellom de forskjellige kategoriene i Gulltaggen. Se kategoribeskrivelse for detaljer. Selve innsendelsen bør naturligvis reflektere ditt valg av kategori.

Casebesvarelsen skal struktureres etter de fire hovedavsnittene (maks 1000 tegn per hovedavsnitt) som fremgår under, for å gi jury og storjury et felles grunnlag for riktig og effektiv juryering. Underpunktene er ment som retningslinjer for hva man kan innholdsfylle avsnittene med, ikke at hvert punkt skal besvares. Forfatteren legger til og trekker fra for å fremstille sitt case best mulig.

Innhold i caset må være godkjente av kunde, og dersom deler av innsendelsen ikke kan deles må dette tydelig merkes som konfidensiell.

 1. SITUASJON

 •  Hva var utgangspunktet for oppgaven – situasjonen man ønsket å endre?
 •  Hvilke utfordringer eller muligheter så man?
 •  Var det spesielle rammebetingelser?
 1. MÅL

 •  Hvilke mål ble definert (kvantitative som kvalitative)?
 •  Vanskelighetsgrad?
 1. STRATEGI, IDÉ OG GJENNOMFØRING

 • Hvilken innsikt ble definert for å løse oppgaven? Hvor kom denne innsikten fra?
 • Hva var den strategiske retningen?
 • Hva var idéen?
 • Hvorfor er dette nyskapende?
 • Hvordan ble tiltaket gjennomført?
 1. RESULTAT

 • Hvilke resultater ble skapt (så vel kvantitative som kvalitative, jfr kriterier for respektive kategori)?
 • Kan du synliggjøre hvilket bidrag løsningen hadde til totalresultatene, og hvilke elementer som betød mest?

Bilder av løsningen, casefilm, linker, mv kommer i tillegg, dog ikke mer enn fem vedlegg. Filstørrelser for disse er:

 • Bilde (obligatorisk), 1000×600 px, maks. 300 kb
 • Casevideo eller powerpoint (frivillig), maks. 200 mb
 • PDF med presentasjon av caset (frivillig), maks 10 sider, 200 mb
 • Ytterligere video, lyd etc. (frivillig), maks. 200 mb
 • URL til eksterne nettsider (frivllig)

Denne informasjonen vil dere også finne inne i Penetrace, som er systemet for innsending av bidrag til Gulltaggen. Hvert firma/byrå som sender inn bidrag, vil få én Penetrace-bruker pr. firma/byrå tilsendt 18. januar.