Starcom med gull i “mediestrategi”

Mediestrategi
Gull: Presisjon i Stjerneklasse, av Starcom med Mercedes-Benz.

I en bransje med svært stor konkurranse, og i et år der de sterkeste konkurrentene har hatt et flertall nylanseringer og denne annonsøren ikke, har årets vinner gjennom å jobbe grundig og systematisk med en tydelig strategi lykkes med å skape svært gode resultater.

Mediestrategien baserer seg på kontinuerlig å følge målgruppen, og jobbe aktivt med den gjennom alle steg i kundereisen. Denne bransjen har ikke nødvendigvis en høysesong eller en lavsesong, og ambisjonen var derfor å utnytte hvert mulige kjøpsøyeblikk. Mediemålene har en strategisk tilnærming til en always on adferdsbasert strategi. De digitale kanalene har vært navet i stratgien, mens breddemedier har blitt benyttet i pulser for å øke merkeattraktiviteten og skape vurdering og kjøpslyst i markedet.

Det er en mediestrategi som benytter de mulighetene som finnes innenfor digitale medier og teknologi, det er et case som er fundamendert i god innsikt, som tar hensyn til alle steg i kundereisen og ikke minst et case som har skapt meget gode resultater. Det er et case vi kan lære av.