Dette er jurylederne for Gulltaggen 2018

Sammen med fotsoldat Maria Aas-Eng (RED), styreleder i INMA, Eirik Norman Hansen (Itch), og daglig leder i INMA, Kenneth Eriksen, har jurygeneral Kristian Lyse (NORD DDB) valgt ut jurylederne til Gulltaggen 2018.

 

 

 

 

Disse skal lede juryeringen av innsendte jobber til Gulltaggen 2018:

Kristian Lyse Jurygeneral NORD DDB
Maria Aas-Eng Fotsoldat RED
Christian Westerberg Thoresen Juryleder, Produkt eller tjeneste Payr
Christian Raae Juryleder, Best bruk av data New Work
Pål Smitt-Amundsen Juryleder, Branded Technology APT
Øyvind Waage Juryleder. Kampanjeside Per Høj
Heidi Bakken Juryleder, Håndverk – design Creuna
Robert Bue Juryleder, Håndverk – produksjon/teknisk utvikling Good Morning
Hanne Kjærnes Juryleder, PR og fortjente medier PR-operatørene
Eirik Sørensen Juryleder, Integrert Kampanje Try
Lukas Szachanski Juryleder, Mobil Los&Co
Margrethe Wam Solvang Juryleder, Online Video Google
Nina Hareide Larsen Juryleder, Sosiale Medier DnB
 Caroline Fleisher Juryleder, Mediestrategi Carat
 Hanne Martinsen Juryleder, Student Dinamo
Eirik Norman Hansen  Juryleder, Æresprisen Itch