Dette er jurylederne for Gulltaggen 2018

Sammen med fotsoldat Maria Aas-Eng (RED), styreleder i INMA, Eirik Norman Hansen (Itch), og daglig leder i INMA, Kenneth Eriksen, har jurygeneral Kristian Lyse (NORD DDB) valgt ut jurylederne til Gulltaggen 2018.

 

 

 

 

Disse skal lede juryeringen av innsendte jobber til Gulltaggen 2018:

Kristian Lyse Jurygeneral NORD DDB
Maria Aas-Eng Fotsoldat RED
Christian Westerberg Thoresen Juryleder, Produkt eller tjeneste Payr
Christian Raae Juryleder, Best bruk av data New Work
Pål Smitt-Amundsen Juryleder, Branded Technology APT
Øyvind Waage Juryleder. Kampanjeside Per Høj
Heidi Bakken Juryleder, Håndverk – design Creuna
Robert Bue Juryleder, Håndverk – produksjon/teknisk utvikling Good Morning
Hanne Kjærnes Juryleder, PR og fortjente medier PR-operatørene
Eirik Sørensen Juryleder, Integrert Kampanje Try
Lukas Szachanski Juryleder, Mobil Los&Co
Margrethe Wam Solvang Juryleder, Online Video Google
Nina Hareide Larsen Juryleder, Sosiale Medier DnB
 Caroline Fleisher Juryleder, Mediestrategi Carat
 Hanne Martinsen Juryleder, Student Dinamo
Eirik Norman Hansen Juryleder, Æresprisen Itch
 Kristoffer Reppen Juryleder, Annonse Futatsu