Fagdisiplin Reklame og kommunikasjon

I disse kategoriene ønsker Gulltaggen å løfte frem det beste innen digital reklame og kommunikasjon. Juryen vil premiere de arbeidene som med en kreativ tilnærming og godt håndverk har løst kommunikasjonsutfordringer på en ny og inspirerende måte.

Integrert kampanje
Reklamekonsept tatt ut på ulike flater, med ulike virkemidler.

Kategorien krever minimum 3 ulike elementer fra 2 ulike medier (minimum et av mediene må være digitalt) som utnytter kanalenes styrker og muligheter, men som kommer fra samme konsept eller grunnidé.

Juryen ser etter kampanjer som på en kreativ og helhetlig måte har blitt tatt ut på flere flater.
EnkeltarbeidEnkeltløsninger som gjennom digitale virkemidler har skapt god kommunikasjon for en oppdragsgiver.

Arbeider som gjennom kreativitet og/eller teknologi evner å utnytte mulighetene i kanalene de er i.

Være seg en app, en kampanjeside, en smart bannerløsning el. annet.

Arbeider som sendes inn i denne kategorien kan ikke sendes inn i sosiale medier eller online video.
Sosiale medier
Arbeider skreddersydd for sosiale medier som gjennom kreativitet og/eller teknologi har skapt engasjement på vegne av en oppdragsgiver.

Juryen vil se etter arbeider som har brukt mulighetene i sosiale medier på en ny måte.

I denne kategorien holder det ikke å sende inn én video.

Arbeider som sendes inn i denne kategorien kan ikke sendes inn i kategorien enkeltarbeid.
Online video
Filmer laget på vegne av en oppdragsgiver som er vist på nett i fortjente og betalte kanaler.

Levende bilder i alle lengder og formater som er med på å løse en kommunikasjonsutfordring på en kreativ måte.

I denne kategorien skal det kun sendes inn video, og videoen kan ikke i tillegg sendes inn i kategorien enkeltarbeid.