Fagdisiplin Design og Teknologi

I Design og teknologi-kategoriene vil arbeidene bli vurdert ut fra følgende overordnede kriterier:

God funksjonalitet har fokus på brukeropplevelsen og gjør teknologien usynlig. Fungerer ting bra? Er det tatt gode tekniske valg som løser utfordringen på best mulig måte? Er det intuitivt og konsistent?

Det visuelle designet dreier seg om mer enn utseende og smak. Er det god design av høy kvalitet som er relevant for den jobben som skal løses? Er det lagt ned kjærlighet i alle detaljer?

Nytenkende arbeid pusher grensene for hva som har blitt gjort før. Hvor originale er de kreative valgene? Er dette nytt? Er dette et arbeid som skiller seg ut?

Innhold er ikke bare tekst, men også bilder, lyd, video og andre ting som kommuniserer løsningen. Godt innhold tar et standpunkt og gir løsningen en stemme. Er det engasjerende? Er det relevant og riktig for målgruppen? Er det tydelig?

Beste online opplevelseHer sender man inn arbeider som er laget for å oppleves via en device/skjerm.

Arbeider som engasjerer og setter standard for brukeropplevelse og interaksjon skal premieres.

For å vinne må man kunne vise til god brukerinnsikt og godt håndverk.
Produkt og tjenesteHer sender man inn enkeltstående arbeider som for eksempel apper, mobile tjenester, spill, enkelttjenester på nettsider, branded tech, brand homes og lignende (både B2B og B2C).

Arbeider som har levert nye eller forbedrede produkter/tjenester til en målgruppe skal premieres.

For å vinne må man kunne vise til god brukerinnsikt og godt håndverk.
HåndverkHer sender man inn arbeider som løftes av imponerende design og brukervennlighet.

Dette er en kanal-/plattformuavhengig kategori hvor kreative arbeider med en imponerende kvalitet utviklet med spesielt gode ferdigheter skal premieres.

For å vinne må arbeidet representere en sann kjærlighet til faget.
Kreativ bruk av teknologiHer sender man inn arbeider som har brukt teknologi på en kreativ måte for å løse oppgaven.

Dette er en kanal-/plattformuavhengig kategori hvor kreativitet og nytenkning skal premieres.

For å vinne må det både være godt tenkt og godt utført.