Reputation

REPUTATION

Denne kategorien skal belønne arbeider som bygger sympati og preferanse for å gi avsenderen en tydelig posisjon, og gjerne styrke deres omdømme.

Du skal sende inn i denne kategorien hvis du kan huke på én eller flere av disse punktene:

  • Jobben bygger omdømme på en innovativ måte
  • Jobben gjør at flere vil velge å gjøre det avsender vil de skal gjøre

Eks 1. Kaffekontrollørene fra 7/11 vant gull i 2012. Juryen pekte spesielt på at jobben løser et omdømmeproblem på en måte som er vanskelig å se at kunne vært løst uten digitale virkemidler.

Eksempel på kampanje som vi mener ville passet i denne kategorien: Kvikk Lunsj Søndagstur