Categories

SHOW & GALA RULES & DEADLINES CATEGORIES JUDGES HALL OF FAME SUBMIT ENTRY

 

Gulltaggen skal inspirere bransjen til å lage digitale virkemidler som løser kommunikasjonsoppgaver på en innovativ måte – slik at de skaper resultater og stolthet, både i Norge og resten av verden.

Gulltaggen 2.0 ble presentert ved fjorårets arrangement, og bringes videre i 2014. Helt siden starten har Gulltaggen premiert de som er best til å utnytte ulike digitale virkemidler, men i en stadig ekspanderende og dynamisk bransje så vi behovet for å skifte fokus. I stedet for å stadig utvide med kategorier parallelt med digitalfagets utvikling, så vi behovet for å fokusere mindre på kanalene, og mer på idéene.

Gulltaggen 2.0 består altså av ni kategorier, på samme måte som i 2013. Det er målsetningen som bestemmer hvor et arbeid hører hjemme – “hva var oppgaven?”.

Kategoriene er:

INFORMATION

Denne kategorien skal belønne arbeider som klarer å formidle kunnskap på en ny og effektiv måte, gjerne for å lære målgruppen noe de ikke visste fra før.

ATTENTION
Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å tilrive seg ekstra stor oppmerksomhet, gjerne langt ut over det annonsøren har betalt for.

REPUTATION
Denne kategorien skal belønne arbeider som bygger sympati og preferanse for å gi avsenderen en tydelig posisjon, og gjerne styrke deres omdømme.

ACTIVATION
Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å utløse konkrete og verdifulle handlinger, gjerne (men ikke nødvendigvis) handling av varer.

RELATION
Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å knytte sterke bånd og skape økt lojalitet, gjerne gjennom å invitere til dialog og engasjement.


SPESIALPRISER

NORDISK STUDENTARBEID
Studenter fra hele Norden kan sende inn bidrag til denne kategorien. Bidraget trenger ikke å ha vært realisert, men det må ha vært laget i løpet av det siste året.
Les her mer >>


ÅRETS SØLVTAGG
Sølvtaggen-juryen kårer det beste arbeidet blant månedsvinnerne av Sølvtaggen i 2013.
Les mer her >>


GULLTAGGEN ÆRESPRIS
Den gjeve æresprisen deles ut til en digital rockestjerne. Prisen kan deles ut til en enkeltperson, en annonsør eller et byrå, som over tid har bidratt mer enn de fleste til å bringe digitalbransjen videre.
Les mer her >>


GRAND PRIX
Én Grand Prix-vinner kåres av storjuryen, og skal deles ut til den gullvinneren som i størst grad sier noe om hvor faget vårt er på vei. En verdig Grand Prix-vinner i Gulltaggen forandrer spillereglene, bryter gjerne med kategorispråket, og endrer måten vi tenker rundt kommunikasjon.
Les mer her >>