Information

Information

Denne kategorien skal belønne arbeider som klarer å formidle kunnskap på en ny og effektiv måte, gjerne for å lære målgruppen noe de ikke visste fra før.

 

Eksempel på kampanje som vi mener ville passet i denne kategorien: The Gas Machine

Med utgangspunkt i Statoils gigantiske “evighetsmaskin”, Troll A, som har produsert naturgass siden 1996 og forventes å kunne produsere gass i minst 60 år til, fortelles en rekke ulike historier som underbygger Statoils rolle som en høyteknologisk,solid, veletablert og langsiktig leverandør av et produkt Europa virkelig trenger.