CATEGORIES

«Gulltaggen skal inspirere bransjen til å lage digitale virkemidler som løser kommunikasjonsoppgaver på en innovativ måte – slik at de skaper resultater og stolthet for arbeider levert i Norden»

Gulltaggen premierer de som er best til å utnytte ulike digitale virkemidler. Konkurransen fokuserer mindre på kanal og mer på idé. I tillegg til sine kampanjekategorier tilfører Gulltaggen i 2015 to nye håndverkkategorier.

Prisutdelingen vil finne sted på Oslo Colosseum tirsdag 28. april
– siste frist for bidragspåmelding er torsdag 5. februar 2015

 

Gulltaggen består av totalt 10 kategorier – 5 kampanjekategorier, 2 håndverkskategorier og 3 spesialkategorier. Kategoriene er:

 

KAMPANJEKATEGORIER:

INFORMATION
Denne kategorien skal belønne arbeider som klarer å formidle kunnskap på en ny og effektiv måte, gjerne for å lære målgruppen noe de ikke visste fra før.

ATTENTION
Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å tilrive seg ekstra stor oppmerksomhet, gjerne langt ut over det annonsøren har betalt for.

REPUTATION
Denne kategorien skal belønne arbeider som bygger sympati og preferanse for å gi avsenderen en tydelig posisjon, og gjerne styrke deres omdømme.

ACTIVATION
Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å utløse konkrete og verdifulle handlinger, gjerne (men ikke nødvendigvis) handling av varer.

RELATION
Denne kategorien skal belønne arbeider som evner å knytte sterke bånd og skape økt lojalitet, gjerne gjennom å invitere til dialog og engasjement.

 

HÅNDVERKSKATEGORIER (Nyhet i 2015!)

DESIGN (Nyhet i 2015!)

Denne kategorien skal belønne arbeider som gjennom sin unike utforming har forsterket tiltakets måloppnåelse, gjerne gjennom sin visuelle fremtoning.
Les mer her >>

TEKNISK UTVIKLING (Nyhet i 2015!)

Denne kategorien skal belønne arbeid som gjennom sin ingeniørkunst har forsterket egenskapene, gjerne langt utover det kunden har betalt for.
Les mer her >>


SPESIALKATEGORIER

NORDISK STUDENTARBEID
Studenter fra hele Norden kan sende inn bidrag til denne kategorien. Bidraget trenger ikke å ha vært realisert, men det må ha vært laget i løpet av det siste året.
Les her mer >>

GULLTAGGEN ÆRESPRIS
Den gjeve æresprisen deles ut til en digital rockestjerne. Prisen kan deles ut til en enkeltperson, en annonsør eller et byrå, som over tid har bidratt mer enn de fleste til å bringe digitalbransjen videre.
Les mer her >>

GRAND PRIX
Én Grand Prix-vinner kåres av storjuryen, og skal deles ut til den gullvinneren i kampanjekategoriene som i størst grad sier noe om hvor faget vårt er på vei. En verdig Grand Prix-vinner i Gulltaggen forandrer spillereglene, bryter gjerne med kategorispråket, og endrer måten vi tenker rundt kommunikasjon.
Les mer her >>