Håndverkskategori – Design

Design

Denne kategorien skal belønne arbeider som gjennom sin unike utforming har forsterket tiltakets måloppnåelse, gjerne gjennom sin visuelle fremtoning.

Eksempler som passer inn i denne kategorien kan være websider, app’er, webskjema, annonser eller digitale produkter.

Arbeider i denne kategorien kan være enkeltstående virkemidler som utgjør deler av en større kampanje. Det er derfor fullt mulig å splitte opp de ulike virkemidlene som er sendt inn i en kampanjekategori til å være flere selvstendige bidrag inn i denne kategorien.

Hvis du kan sjekke av for én eller flere av disse påstandene kvalifiserer arbeidet til å bli vurdert i denne kategorien

  • Løsningen bryter – ved hjelp av strategisk design – ned etablerte grenser mellom tradisjonell merkevarebygging og ny teknologi
  • Løsningen har forbedret et produkt eller tjeneste betraktelig gjennom smart bruk av design innenfor et teknologisk interaktivt rammeverk
  • Løsningen kombinerer design og teknologi på en ny måte
  • Løsningen åpner opp for smart interaksjon med merkevarens visuelt kommunikative eiendeler
  • Løsningen tar merkevarens visuelle eiendeler ut i et fysisk/interaktivt rom
  • Produktet, tjenesten eller merkevaren påvirkes av interaktivitet
  • Løsningen kobler sammen det digitale med det fysiske