Håndverkskategori – Teknisk utvikling

Teknisk utvikling

Denne kategorien skal belønne arbeid som gjennom sin ingeniørkunst har forsterket egenskapene, gjerne langt utover det kunden har betalt for.

Eksempler som passer inn i denne kategorien kan være websider, app’er, webskjema, annonser eller digitale produkter.

Arbeider i denne kategorien kan være enkeltstående virkemidler som utgjør deler av en større kampanje. Det er derfor fullt mulig å splitte opp de ulike virkemidlene som er sendt inn i en kampanjekategori til å være flere selvstendige bidrag inn i denne kategorien.

 

Hvis du kan sjekke av for én eller flere av disse påstandene kvalifiserer arbeidet til å bli vurdert i denne kategorien.

  •  Løsningen har forbedret et produkt eller en tjeneste betraktelig gjennom bruk av teknologi.
  • Løsningen bruker eksisterende teknologi på en ny måte
  • Løsningen benytter seg av helt unik teknologi
  • Løsningen kobler sammen det digitale med det fysiske
  • Løsningen foregår i sanntid

 

Et konkret eksempel på arbeid som vi mener ville passet i denne kategorien:

Solo – Verdens første flaskepost

En av Norges historiens mest innovative jobber. Teamet hos TRY/Apt fikk bygget en 8,5m lang Solo flaske som reiste over 7700km fullstappet med avansert teknisk navigasjonsutstyr helt til den nådde andre siden av Atlanterhavet hvor den ble funnet ved hjelp av en Instagram hashtag.