CATEGORIES

Gulltaggen er en konkurranse som skal premiere de som er best til å utnytte digitale virkemidler innen markedskommunikasjon. Konkurransen skal hedre de mest kreative, innovative og best utførte kommunikasjonsideene i Norden, og har som ambisjon å løfte opp og frem kompetansen i den nordiske kommunikasjonsbransjen på tvers av alle fagfelt.

Prisutdelingen vil finne sted i Oslo Spektrum onsdag 20. april

Frister:
– for påmelding av bidrag: fredag 15. januar (Utløpt)
 for ettersending av bidrags-dokumentasjon: mandag 1. februar

Gulltaggen består av totalt 17 kategorier – 13 hovedkategorier og fire spesialkategorier. Kategoriene er:

Hovedkategorier (betalt påmelding):

Best Product or Service – Enterprise (bedrifter med over 100 millioner i  global omsetning)
Produkter eller tjenester utviklet for eller i samarbeid med oppdragsgiver.

Best product or service Small Business (bedrifter med under 100 milioner i global omsetning)
Produkter eller tjenester utviklet for eller i samarbeid med oppdragsgiver.

Best use of data
Arbeider som evner å bruke sterk innsikt og data som en katalysator for kreativitet og måloppnåelse.

Branded Technology
Arbeider som med innovativ bruk av teknologi er utviklet for å nå et konkret kampanjemål eller forsterke en merkevare. Digitale løsninger i form av fysiske produkter, installasjoner eller programvare. (NB. Apper til mobile enheter skal sendes inn i mobilkategorien.)

Campaign Site
Kampanjesider som har som hensikt å skape oppmerksomhet, engasjement, deling eller for å utløse en konkret handling.

Craft –  Design
Arbeider som gjennom sin unike utforming har forsterket tiltakets måloppnåelse, gjerne gjennom sin visuelle fremtoning.

Craft – Production
Arbeider som gjennom sin ingeniørkunst har forsterket prosjektets egenskaper.

Earned media and PR
Arbeider som har som hensikt å skape oppmerksomhet og engasjement i fortjente kanaler.

Interactive ad
Annonsering til digitale flater.

Intergrated campaign
Kampanjer bestående av tre eller flere kampanjeelementer. Være seg offline eller online.

Mobile
Arbeider der mobile enheter spiller en sentral rolle.

Online video
Arbeider som bruker film skreddersydd for digitale flater for å skape oppmerksomhet og engasjement og/eller løfte en brukeropplevelse.

Social Media
Kampanjer eller enkeltarbeider der sosiale medier spiller en naturlig og sentral rolle.

 Pokalen

Spesialkategorier (gratis eller nominert påmelding):

Most disruptive of the Year
Denne utmerkelsen skal gis til noe eller noen i Skandinavia som har bidratt til å skape vesentlige endringer i markedet, ved at brukerne har adoptert ny adferd.

Best in Show
Én «Best in Show»-vinner kåres av storjuryen, og skal deles ut til den gullvinneren som i størst grad sier noe om hvor faget vårt er på vei. En verdig «Best in Show»-vinner i Gulltaggen forandrer spillereglene, bryter gjerne med kategorispråket, og endrer måten vi tenker rundt kommunikasjon.

Nordic Student Award
Studenter fra hele Norden kan sende inn bidrag til denne kategorien. Bidraget trenger ikke å ha vært realisert, men må være teoretisk mulig å gjennomføre.

Honorary Award
Den gjeve æresprisen deles ut til en digital rockestjerne. Prisen kan deles ut til en enkeltperson, en annonsør eller et byrå, som over tid har bidratt mer enn de fleste til å bringe digitalbransjen videre.

 

Deltakelse fra alle land i Skandinavia er akseptert.

Alle bidrag som skal juryeres, må meldes inn innen 15. januar. Ettersending av dokumentasjon kan gjøres frem til og med 1. februar, men bare om bidraget er meldt på innen 15. januar.