Best product or service – Small Business

Kategoribeskrivelse:

Produkter eller tjenester utviklet for eller i samarbeid med oppdragsgiver (av bedrifter med under 100 milioner i omsetning).

Juryleder: Silje Gabrielsen, Making Waves

Juryeringskriterier:

Brukskvalitet – prioritert

Nytenkning – prioritert

Merkevarestyrke

Måloppnåelse

Innsikt

Håndverk – lav prioritet