Best use of Data

Kategoribeskrivelse:

Arbeider som evner å bruke sterk innsikt og data som en katalysator for kreativitet og måloppnåelse.

Juryleder: Alexander Gjersøe, SMFB

Juryeringskriterier:

Innsikt – prioritert

Måloppnåelse – prioritert

Merkevarestyrke

Måloppnåelse

Brukskvalitet – lav prioritet

Håndverk – lav prioritet