Craft – Design

Kategoribeskrivelse:

Arbeider som gjennom sin unike utforming har forsterket tiltakets måloppnåelse, gjerne gjennom sin visuelle fremtoning.

Juryleder: Thorbjørn Ruud, POL

Juryeringskriterier:

Håndverk – prioritert

Brukskvalitet – prioritert

Nytenkning

Merkevarestyrke – lav prioritet

Måloppnåelse – lav prioritet

Innsikt – lav prioritet