Earned media and PR

Kategoribeskrivelse:

Arbeider som har som hensikt å skape oppmerksomhet og engasjement i fortjente kanaler.

Juryleder: Eva Sannum, Geelmuyden Kiese

Juryeringskriterier:

Merkevarestyrke – prioritert

Innsikt – prioritert

Nytenkning

Måloppnåelse

Håndverk – lav prioritet

Brukskvalitet – lav prioritet