Integrated Campaign

Kategoribeskrivelse:

Kampanjer bestående av tre eller flere kampanjeelementer, være seg offline eller online.

Juryleder: Alexander Gjersøe, SMFB

Juryeringskriterier:

Merkevarestyrke – prioritert

Nytenkning – prioritert

Innsikt – prioritert

Håndverk

Måloppnåelse

Brukskvalitet – lav prioritet