Social Media

Kategoribeskrivelse:

Kampanjer eller enkeltarbeider der sosiale medier spiller en naturlig og sentral rolle.

Juryleder: Camilla Grund, Vizeum

Juryeringskriterier:

Merkevarestyrke – prioritert

Nytenkning – prioritert

Innsikt

Måloppnåelse

Håndverk – lav prioritet

Brukskvalitet – lav prioritet